23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-357124
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Västervik Miljö & Energi AB

FFU 89 Kvalificering för renovering av vattentorn i Västervik


Västervik Miljö & Energi AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Västervik Miljö & Energi AB
556045-6567
Box 25
Västervik
593 21
Sverige
Kontaktperson: Åke Stenström
E-post: ake.stenstrom@vastervik.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

FFU 89 Kvalificering för renovering av vattentorn i Västervik

Referensnummer: 18/41
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232153
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Västerviks Miljö & Energi AB inbjuder leverantörer att ansöka om att delta i upphandling avseende ombyggnation av Västerviks vattentorn.

Upphandlingen genomförs i två steg, Kvalificering och Utvärdering.

Endast de Leverantörer som har godkänts i kvalificeringsfasen av den upphandlande myndigheten får ta del av sekretessbelagda upphandlingsdokument efter påskriven sekretessförbindelse.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45223200
45231110
45232100
45262330
45340000
45453100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE213
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Västerviks Miljö & Energi AB inbjuder leverantörer att ansöka om att delta i upphandling avseende ombyggnation av Västerviks vattentorn.

Upphandlingen genomförs i två steg, Kvalificering och Utvärdering.

Endast de Leverantörer som har godkänts i kvalificeringsfasen av den upphandlande myndigheten får ta del av sekretessbelagda upphandlingsdokument efter påskriven sekretessförbindelse.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga intresseanmälningar inkom.

Visma annons: https://opic.com/id/affhigcgoq

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Västervik Miljö & Energi AB
Västervik
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/08/2018

Send til en kollega

0.139