23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 138-316031
Offentliggjort
20.07.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Käppalaförbundet

Mottagande av slam från Käppalaverket för nyttjande på åkermark


Käppalaförbundet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Käppalaförbundet
222000-0117
Box 3095
Lidingö
181 03
Sverige
Kontaktperson: Cecilia Bertholds
Telefon: +47 023983426
E-post: cecilia.bertholds@kappala.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kappala.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mottagande av slam från Käppalaverket för nyttjande på åkermark

Referensnummer: 18/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
70200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att handla upp mottagande av slam för från förbundets reningsverk, Käppalaverket, Lidingö kommun för spridning på åkermark

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90510000
90513800
90513900
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med upphandlingen är att handla upp mottagande av slam för från förbundets reningsverk, Käppalaverket, Lidingö kommun för spridning på åkermark

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 022-046172
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/03/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kent Gunnar Morell
630327-6932
Lillhärads Gränsta 2
Västerås
725 93
Sverige
E-post: kent.morell@sodhaak.se
Nuts-kod: SE1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 400 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 400 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/03/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Lars Bertil Kallsäby
621230-0138
Dingtuna Kallsäby 1
Västerås
725 92
Sverige
E-post: lars.kallsaby@vasteras.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 400 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 400 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2018

Send til en kollega

0.115