23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 136-311467
Offentliggjort
18.07.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Objektspecifik upphandling; För upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad Sanering Ormaryd fd impregneringsplats inom Nässjö kommun, Jönköpings län


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Jan Persson
Telefon: +46 771921921
E-post: jan.a.persson@trafikverket.se
Nuts-kod: SE22

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Objektspecifik upphandling; För upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad Sanering Ormaryd fd impregneringsplats inom Nässjö kommun, Jönköpings län

Referensnummer: 2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Det förorenade området befinner sig inom Ormaryds bangård och ligger järnvägsnära.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 364 500.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71600000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE22
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Det förorenade området befinner sig inom Ormaryds bangård och ligger järnvägsnära.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 075-167211
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

För upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad Sanering Ormaryd fd impregneringsplats inom Nässjö kommun, Jönköpings län

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sweco Environment AB
556346-0327
Box 1062
Jönköping
551 10
Sverige
Telefon: +46 36151835
E-post: magnus.almfors@sweco.se
Nuts-kod: SE22

Internetadress: http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 364 500.00 SEK / Högsta anbud: 5 364 500.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/07/2018

Send til en kollega

0.108