23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 126-288314
Offentliggjort
04.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.09.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aalborg Havn Logistik A/S

Kontrakt på fabriksny, mobil havnekran med 8 aksellinjer


Aalborg Havn Logistik A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Havn Logistik A/S
35143335
Langerak 19
Aalborg
9220
Danmark
Kontaktperson: Claus Rosenbeck
Telefon: +45 99301521
E-mail: cr@aalborghavn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://aalborghavn.dk/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://aalborghavn.dk/udbud-af-havnemobilkran-med-minimum-8-aksellinjer.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://aalborghavn.dk/udbud-af-havnemobilkran-med-minimum-8-aksellinjer.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af kontrakt på fabriksny, mobil havnekran med 8 aksellinjer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42414110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb og tilbudsgivers levering af en fabriksny mobil havnekran med 8 aksellinjer. Der modtages endvidere tilbud på ibyttetagning af en nyere havnemobilkran tilhørende ordregiver af mærket Liebherr LHM 180 fra 2014. Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42414110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Østhavn

Langerak 19,

DK-9220 Aalborg Øst.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb og tilbudsgivers levering af en fabriksny mobil havnekran med 8 aksellinjer. Der modtages endvidere tilbud på ibyttetagning af en nyere havnemobilkran tilhørende ordregiver af mærket Liebherr LHM 180 fra 2014.

Kontrakten udbydes som en samlet kontrakt. Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver ønsker inden for rammerne af nærværende udbud fra leverandøren at modtage pris på ibyttetagning af en nyere havnemobilkran tilhørende ordregiver af mærket Liebherr LHM 180 fra 2014. Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 3.2 samt det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde en ESPD. Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 3.2 samt det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Garantiperioden skal være mindst 3 år. For overfladebehandling dog mindst 5 år. Der henvises til punkt 4.7 i udbudsmaterialet samt det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kapitel 4 samt det samlede udbudsmateriale, herunder AB NLM 94.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/09/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Aalborg Havn Logistik A/S

Langerak 19

DK-9220 Aalborg Øst

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af Udbudslovens afsnit II eller III eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2018

Send til en kollega

0.107