23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 116-264612
Offentliggjort
20.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Konsulter Elprojektör/beredare


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Viktor Bolling
E-post: viktor.bolling@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulter Elprojektör/beredare

Referensnummer: 18/67
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71314100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av konsulter för elprojektör/beredare.

Omfattning

Upphandlingen omfattar konsulter för löpande behov av el- och belysningsprojektering och beredning. Förekommande arbete innefattar projektering och beredning av nybyggnation, om- och tillbyggnation samt underhåll av befintliga el- och belysningsnät i Linköpings och Katrineholms kommuner.

Behovet omfattar cirka 10 000h årligen. Tiden fördelas på både stora och små projekt av varierande längd där beläggningen kan variera mellan 20-100 %.

B kommer teckna avtal med flera L för att täcka behovet och avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Observera att uppdragets omfattning är baserat på tidigare år så B garanterar ingen volym. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen. L är skyldig att leverera det verkliga behovet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71314300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av konsulter för elprojektör/beredare.

Omfattning

Upphandlingen omfattar konsulter för löpande behov av el- och belysningsprojektering och beredning. Förekommande arbete innefattar projektering och beredning av nybyggnation, om- och tillbyggnation samt underhåll av befintliga el- och belysningsnät i Linköpings och Katrineholms kommuner.

Behovet omfattar cirka 10 000h årligen. Tiden fördelas på både stora och små projekt av varierande längd där beläggningen kan variera mellan 20-100 %.

B kommer teckna avtal med flera L för att täcka behovet och avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Observera att uppdragets omfattning är baserat på tidigare år så B garanterar ingen volym. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen. L är skyldig att leverera det verkliga behovet.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Ändring i omfattning och för hårt ställda kvalificeringskrav. Projektledare ska inkluderas i upphandlingen och kraven på referenser ska lättas.

Visma annons: https://opic.com/id/afbnwcpzdl

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2018

Send til en kollega

0.146