Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 116-264188
Offentliggjort
20.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lunds universitet

Upphandling tekniker till arrangemang


Lunds universitet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Eva Dilton
E-post: eva.dilton@eken.lu.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lu.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling tekniker till arrangemang

Referensnummer: V 2018/217
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
92370000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lunds universitet inbjuder till anbudsgivning rörande tekniker (bemanning) till arrangemang, t.ex. ljudtekniker, bildtekniker, AV-tekniker mfl.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71318100
92300000
98350000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Nuts-kod: SE22
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lunds universitet inbjuder till anbudsgivning rörande tekniker (bemanning) till arrangemang, t.ex. ljudtekniker, bildtekniker, AV-tekniker m.fl.

Omfattning

Till arrangemang, kongresser och möten hyrs det in olika tekniker som bemannar arrangemangen och hjälper till med t.ex. ljud, bild och videokonferens..Lunds universitet har behov av att anlita tekniker till olika arrangemang som dem arrangerar & samordnar; vetenskapliga/akademiska konferenser och kongresser, seminarier, middagar, ceremonier, m.m. Arrangemangen genomförs antingen i Lunds universitets egna lokaler eller i andra lokaler där Lunds universitet står som värd. Lunds universitet avser att teckna avtal med maximalt 12 leverantörer. Det är ytterst viktigt att skapa förutsättningar för verksamheten att kunna välja mellan olika leverantörers tjänster utifrån det verksamhetsbehov som finns. Därför är flera leverantörer antagna utan inbördes rangordning. Detta innebär att antagna leverantörer konkurrerar fritt utifrån beställarens behov såsom pris, leveranstid, referenser (kvalitet) och genomförandebeskrivning. Beställaren baserar således sitt inköp på en eller flera nämnda kriterier och väljer den leverantörs tjänster som bäst motsvarar den enskildes behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 030-065302
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Big Eye
691119-3974
Skjutbanevägen 44
Trelleborg
231 93
Sverige
E-post: nr@bigeye.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://bigeye.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 800 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
HR-AV Produkter AB
559138-4036
c/o Daniel Ravald, Norra Rundvägen 20
Båstad
269 40
Sverige
E-post: daniel@hr-av.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 800 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Hans Palm Tune AB
556557-4240
Nordenskiöldsgatan 19
Malmö
211 19
Sverige
E-post: hans@tune.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
DS-music
850126-4058
Sandby 982
Södra Sandby
247 91
Sverige
E-post: daniel@ds-music.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Rowicki Audio
831125-3952
Kamrergatan 5
Malmö
211 56
Sverige
E-post: Andreas@rowickiaudio.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.rowickiaudio.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 800 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2018

Send til en kollega

0.149