23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 114-260299
Offentliggjort
16.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholm Vatten AB

Verktyg för arbetsmiljöredovisning-SFA


Stockholm Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
Bryggerivägen 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Ann-Christine Hallgren
E-post: ann-christine.hallgren@stockholmvatten.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Verktyg för arbetsmiljöredovisning-SFA

Referensnummer: 18MB414
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90714100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholm Vatten och Avfall behöver ett effektivt webbaserat verktyg för arbetsmiljöredovisning.

Verktyget ska användas av egen personal men också av inhyrda leverantörer som är med i arbetet kring det nya avloppsystemet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48000000
48780000
72230000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholm Vatten och Avfall behöver ett effektivt webbaserat verktyg för arbetsmiljöredovisning.

Verktyget ska användas av egen personal men också av inhyrda leverantörer som är med i arbetet kring det nya avloppsystemet.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 070-156013
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/05/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/06/2018

Send til en kollega

0.162