23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 110-249474
Offentliggjort
12.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.07.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Universitet Forskningscenter Foulum

Udvidelse af Biogasanlæg


Aarhus Universitet Forskningscenter Foulum

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
31 11 91 03
Nordre Ringgade 1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Dam Rasmussen
Telefon: +45 25152755
E-mail: mdr@eng.au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://eng.au.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://eng.au.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://planenergi.sharepoint.com/:f:/g/EkI0JXbfVF9Nkxq3p_nnuNwBtXtbVX4npD1uZj6CKSWASg
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
PlanEnergi
7403 8212
Jyllandsgade 1
Skørping
9520
Danmark
Kontaktperson: Karl Jørgen Nielsen
Telefon: +45 30604603
E-mail: kjn@planenergi.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planenergi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udvidelse af Biogasanlæg

 

Sagsnr.: 1031
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45250000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udvidelse af biogasforsøgsanlæg for Aarhus Universitet i Foulum, øst for Viborg.

Efter udvidelsen vil biogassen blive anvendt til el-produktion i et brændselscelleanlæg og varmeproduktionen herfra skal udnyttes til intern varmeforsyning af såvel biogasanlæg som AU Foulum.

Der skal etableres en varmetransmissionsledning fra brændselscelleanlægget til eksisterende kraftvarmeanlæg samt etableres en tilslutning til det nuværende varmesystem på biogasanlægget.

Der skal etableres nye bygninger og terrænbefæstigelser for udvidelse af biogasanlæg. Der etableres biogas rådnetanke og installeres forbehandlingsteknik, samt gaslager, gasrensnings- og lugtrensningsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

A Bygningsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Burrehøjvej 43, 8830 Tjele.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering af nye bygninger og ombygning af eksisterende bygninger for udvidelse af biogasanlæg. Terrænarbejder og terrænbefæstigelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 01/11/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk kapacitet og teknisk formåen som angivet i hovedentreprisebeskrivelse under 1.6 Prækvalifikation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entrprise nr. C: Varmeledningsentreprise

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Burrehøjvej 43 8830 Tjele.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af præisoleret fjernvarmeledning ca. 1 500 meter DN 150.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 01/06/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomiske nøgletal og teknisk formåen iht.udbuddet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entrprise nr. F: Teknik mv

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45350000
45351000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Burrehøjvej 43 8830 Tjele.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af udstyr for biogasproduktion inkl. rør- og el-arbejder samt Scada.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomiske nøgletal og teknisk formåen iht.udbuddet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Se udbud.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbud.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/07/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2018

Send til en kollega

0.096