23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 108-246872
Offentliggjort
08.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/85731223.aspx

Udbyder

Dinel A/S

Vindere

Delaftale 1: 1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 800 mm2 AL med AL skærm

(21.11.2018)
NKT Cables A/S
Toftegårdsvej 25
4550 Asnæs

Delaftale 3: 1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 630 mm2 AL med CU skærm

(21.11.2018)
NKT Cables A/S
Toftegårdsvej 25
4550 Asnæs

Delaftale 2: 1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 630 mm2 AL med AL skærm

(21.11.2018)
NKT Cables A/S
Toftegårdsvej 25
4550 Asnæs

Levering af 72kV kabel til Dinel A/S


Dinel A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Dinel A/S
25706900
Knudsminde 10
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
Telefon: +45 20858945
E-mail: stely@eniig.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85731223.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eniig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/85731223.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85731223.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/85731223.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af 72kV kabel til Dinel A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

EU-udbud af 72kV kabel til Dinel A/S.

Tryk her https://permalink.mercell.com/85731223.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 800 mm2 AL med AL skærm

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31310000
31300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

EU-udbud af 72 kV kabel til Dinel AS.

1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 800 mm2 AL med AL skærm

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2018
Slut: 30/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med optil 12 måneder til udløb den 30.11.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med yderligere 12 måneder til udløb den 30.11.2023.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der findes flere end 3-5 ansøgere som opfylder udvælgelseskriterierne, vil udvælgelsen ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge ansøgeren på baggrund af de for kontraktens opfyldelse største og meste relevante referencer. Referencer til forsyningsvirksomheder vil tillægges større vægt end leverancer til andre typer af kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Jf. II.2.7.

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med optil 12 måneder til udløb den 30.11.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med yderligere 12 måneder til udløb den 30.11.2023.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 630 mm2 AL med AL skærm

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31310000
31300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

EU-udbud på 72 kV kabel til Dinel AS.

1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 630 mm2 AL med AL skærm

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2018
Slut: 30/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med optil 12 måneder til udløb den 30.11.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med yderligere 12 måneder til udløb den 30.11.2023.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der findes flere end 3-5 ansøgere som opfylder udvælgelseskriterierne, vil udvælgelsen ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge ansøgeren på baggrund af de for kontraktens opfyldelse største og meste relevante referencer. Referencer til forsyningsvirksomheder vil tillægges større vægt end leverancer til andre typer af kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Jf. II.2.7.

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med optil 12 måneder til udløb den 30.11.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med yderligere 12 måneder til udløb den 30.11.2023.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 630 mm2 AL med CU skærm

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31310000
31300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

EU-udbud af 72 kV kabel til Dinel AS.

1-leder højspændingskabel, 72 kV type PEX. 630 mm2 AL med CU skærm

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2018
Slut: 30/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med optil 12 måneder til udløb den 30.11.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med yderligere 12 måneder til udløb den 30.11.2023.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der findes flere end 3-5 ansøgere som opfylder udvælgelseskriterierne, vil udvælgelsen ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge ansøgeren på baggrund af de for kontraktens opfyldelse største og meste relevante referencer. Referencer til forsyningsvirksomheder vil tillægges større vægt end leverancer til andre typer af kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Jf. II.2.7.

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med optil 12 måneder til udløb den 30.11.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med yderligere 12 måneder til udløb den 30.11.2023.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Samlet omsætning, egenkapital samt soliditetsgrad i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår samt gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Oplysningerne angives i ESPD'et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgernes økonomiske kapacitet:

Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på:

Såfremt der ansøges om prækvalifikation på én (1) delaftale er det et mindstekrav at:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på 8 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Såfremt der ansøges om prækvalifikation på to (2) eller flere (over 2) delaftaler er det et mindstekrav at:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på 15 mio. kr. i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 15% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning jf. rammeaftalens § 19.3.

Der kræves følgende dokumentation for opfyldelse af Økonomisk og finansiel kapacitet:

Økonomiske nøgletal: Revisorpåtegnet oplysning om virksomhedens omsætning, soliditetsgrad samt egenkapital for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt seneste godkendte årsregnskab er afsluttet for mere end 6 måneder siden, skal der endvidere vedlægges underskrevet ledelseserklæring om firmaets aktuelle økonomiske situation.

Dokumentation for gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning jf. Rammeaftalens § 19.3.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer for leverancer gennemført i løbet af de sidste 3 år, der dokumenterer følgende:

- Ansøgers betydeligste leverancer af 72 kV kabel,

- Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien,

- Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Oplysningerne angives i ESPD'et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 2 relevant reference inden for de seneste 3 år vedrørende levering af 72 kV kabel.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres af Eniig Holding A/S for Dinel A/S. Eniig Holding A/S er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men kontrakten indgås med Dinel A/S.

Kontrakten indgås som en rammeaftale med 3 delaftaler. Rammeaftalerne indgås med én leverandør pr. delaftale.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende den vedlagte ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er Tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Mercell Sourcing Services. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der med fordel kan anvendes browseren Crome.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og Tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk eller tysk.

For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Mercell Sourcing.

Opgørelsen af udbuddets værdi jf. udbudsbetingelserne udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2018

Send til en kollega

0.133