23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 100-227529
Offentliggjort
29.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
26.06.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Valgt entreprenør

(27.09.2018)
Per Aarsleff A/S
8260 Viby J

Opdateringer

Rettelse
(12.06.2018)

II.2.9
I stedet for:
Ved udvælgelse blandt de egnede ansøgere vil bygherren udvælge 5 ansøgere medmindre antallet af egnede ansøgere er lavere end 5, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den dokumenteret de mest relevante erfaringer med tilsvarende opgaver. Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD. Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af bygherrens vurdering af ansøgernes tekniske formåen som gennem de fremsendte referencer har de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.
Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer med tlsvarende opgaver indeholdende tilsvarende opgaver indenfor udførelse af byggeplads, rydning, jord, indfatningsvægge og hovedforsyninger i omfang og art, og som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave. Med tilsvarende økonomisk omfang menes relevante opgaver med en økonomisk værdi på 10 000 000 DKK eller mere.
Læses:
Ved udvælgelse blandt de egnede ansøgere vil bygherren udvælge 5 ansøgere medmindre antallet af egnede ansøgere er lavere end 5, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den dokumenteret de mest relevante erfaringer med tilsvarende opgaver. Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD. Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af bygherrens vurdering af ansøgernes tekniske formåen som gennem de fremsendte referencer har de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.
Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer med tilsvarende opgaver indeholdende tilsvarende opgaver indenfor udførelse af byggeplads, rydning, jord, indfatningsvægge, som i art og omfang er tilsvarende den udbudte opgave, og som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave. Med tilsvarende økonomisk omfang menes relevante opgaver med en økonomisk værdi på 10 000 000 DKK eller mere. Vurderingen sker på baggrund af en samlet vurdering af de angivne kriterier.

III.1.2
I stedet for:
- Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår,
- Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår,
- Ansøgeren skal opfylde nedenstående mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Såfremt ansøger er et konsortium skal konsortiets samlede omsætning og soliditetsgrad opfylde mindstekravene.
Læses:
- Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår,
- Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår,
- Ansøgeren skal opfylde nedenstående mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Såfremt ansøger er et konsortium skal konsortiets samlede omsætning og soliditetsgrad opfylde mindstekravene. Oplysningerne dokumenterne ved fremsendelse af revisorpåtegnede regnskaber for de seneste 3 års disponible regnskabsår.

III.1.3
I stedet for:
Ansøgeren skal indenfor de seneste 5 år have udført og afleveret mindst 2 tilsvarende opgaver.
Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer med tilsvarende opgaver indeholdende tilsvarende opgaver indenfor udførelse af byggeplads, rydning, jord, indfatningsvægge og hovedforsyninger i omfang og art, og som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave. Med tilsvarende økonomisk omfang menes relevante opgaver med en økonomisk værdi på 10 000 000 DKK eller mere.
Læses:
Ansøgeren skal indenfor de seneste 5 år have udført og afleveret mindst 2 tilsvarende opgaver.
Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer med tilsvarende opgaver indeholdende tilsvarende opgaver indenfor udførelse af byggeplads, rydning, jord, indfatningsvægge som i art og omfang er tilsvarende den udbudte opgave og som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave. Med tilsvarende økonomisk omfang menes relevante opgaver med en økonomisk værdi på 10 000 000 DKK eller mere.

II.1.5
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 35 400 000.00 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 25-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-06-2018
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation til de prækvalificerede ansøgere, vil disse blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed fra relevante myndigheder forud for tilbudsafgivelsen. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel.
Dokumentation for overholdelse af kravene til de økonomiske og finansielle mindstekrav kan være revisorpåtegnede regnskaber.
Dokumentation for overholdelse af kravene til teknisk og faglig formåneden er reference-blade o.l. på de med anmodningen indsendte oplysninger om referencerne indsat i ESPD skemaet.
På den baggrund opfordres ansøgerne til at have deres dokumentation klar til fremsendelse, samt herunder undersøge, hvorvidt ansøgers serviceattest er mere end 6 måneder gammel.

Byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anette Madsen
Telefon: +45 38619820
E-mail: anette.madsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vhhnhyimrw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45111290
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Hovedstaden udbyder udførelse af byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger i forbindelse med opførelsen af Steno Diabetes Center. Den samlede byggesag omfatter udførelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen, beliggende på Herlev Hospitals område i Herlev, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Byggeriet opføres på del af matr. nr.11ch og del af matr. nr. 11i. Visionen med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er at kunne tilbyde patientbehandling og et forskningsmiljø i verdensklasse. Centret vil samle kompetencer inden for behandling, klinisk forskning og uddannelse i diabetes under samme tag. Det specialiserede center vil kunne behandle 11 000 – 13 000 patienter om året, og bliver dermed Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter. Bygningens samlede areal er ca. 14 000 m2 i 2 etager. Hertil er der ca. 9 900 m2 kælder til teknik og parkering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 406 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omhandler udførelse af byggegrube i forbindelse med opførelsen af Steno Diabetes Center. Det samlede projekt forventes opdelt i 6 stor-entrepriser: Byggegrube, Råhus, Lukning, Aptering, Installationer og Landskab.

Steno Diabetes Center Copenhagen er beliggende på Herlev Hospitals område i Herlev, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Nærværende udbud omhandler følgende hovedydelser:

- Byggeplads for hele projektet,

- Rydning,

- Jord,

- Indfatningsvægge,

- Hovedforsyninger.

Bygningen projekteres i 2017-2018 og udføres i 2019-2020. Inden da etableres i efteråret 2018 byggegrube inkl. indfatningsvægge og overordnet infrastruktur på byggepladsen. Byggeriet etableres på et arealer hvor Herlev Hospitals tidligere blok 12 – arkaden – har ligget på dele af det eksisterende parkeringsareal. Arkaden er nedrevet i første halvår 2018 og arealet overtages rømmet for eksisterende bygningsdele og afrettet i niveau med underside eksisterende fundamenter og gulve, herunder i visse områder kældergulve. Parkeringsarealer overtages med eksisterende belægninger. Indkørsel til byggepladsen skal ske fra Hjortespringsvej og Borgmester Ib Juuls Vej.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 406 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelse blandt de egnede ansøgere vil bygherren udvælge 5 ansøgere medmindre antallet af egnede ansøgere er lavere end 5, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den dokumenteret de mest relevante erfaringer med tilsvarende opgaver. Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD. Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af bygherrens vurdering af ansøgernes tekniske formåen som gennem de fremsendte referencer har de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer med tilsvarende opgaver indeholdende tilsvarende opgaver indenfor udførelse af byggeplads, rydning, jord, indfatningsvægge og hovedforsyninger i omfang og art, og som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave. Med tilsvarende økonomisk omfang menes relevante opgaver med en økonomisk værdi på 10 000 000 DKK eller mere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Ansøgeren skal opfylde nedenstående mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Såfremt ansøger er et konsortium skal konsortiets samlede omsætning og soliditetsgrad opfylde mindstekravene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår som minimum have en samlet årlig omsætning på 50 000 000 DKK eller mere.

Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste tilgængelige regnskabsår have en soliditetsgrad på 15% eller mere.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive mindst 2 relevante referencer, jf. mindstekravet nedenfor og maksimalt 10 referencer.

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet, herunder med angivelse af hvilken entrepriseform opgaven blev udført i;

2) Kort beskrivelse af ansøgers ydelser og ansvar;

3) Bruttoareal for opgaven;

4) Entreprisesum;

5) Dato for aflevering af opgaven;

6) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal indenfor de seneste 5 år have udført og afleveret mindst 2 tilsvarende opgaver.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer med tilsvarende opgaver indeholdende tilsvarende opgaver indenfor udførelse af byggeplads, rydning, jord, indfatningsvægge og hovedforsyninger i omfang og art, og som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave. Med tilsvarende økonomisk omfang menes relevante opgaver med en økonomisk værdi på 10 000 000 DKK eller mere.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

- FN’s deklaration om menneskerettigheder,

- ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

- Rio deklarationen om miljø og udvikling,

- FN’s konvention mod korruption.

Der henvises iøvrigt til den betingede entreprisekontrakts punkt 10 for en nærmere beskrivelse af Region Hovedstadens sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen, er det ved lov besluttet, at tilbudsgiver bør aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument.

I forbindelse med dette udbud bør ESPD-dokumentet afgives som eESPD dvs. i elektronisk form. Xml-fil med eESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver underskriver eESPD-dokumentet. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt eESPD-dokument. eESPD-filen oploades sammen med anmodning om prækvalifikation i PDF-format.

Tilbudsgivere, der er i tvivl om krav til eESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til Ordregiver herom. Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

Ordregiver skal fra den tilbudsgiver, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i eESPD-dokumentet er korrekte. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel.

Tilbudsgiver vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i eESPD-dokumentets del III.

Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III tilkendegive:

(i) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136;

(ii) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137;

(iii) at tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes. Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for ansøgers/tilbudsgivers pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Ordregiver tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om "selfcleaning" efter udbudslovens § 138.

Ad punkt I.3) Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 18.juni. Henvendelser, som modtages efter 21.juni, kan således ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@klfu.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2018

Send til en kollega

0.11