23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 095-217376
Offentliggjort
19.05.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Tekniska konsulter för fjärrvärme-, och fjärrkyla-nät


AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
556016-9095
Lidingövägen 115
Stockholm
115 77
Sverige
Kontaktperson: Per-Anders Meyer
Telefon: +46 730371103
E-post: Per-Anders.Meyer@fortum.com
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fortum.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Utvinning av gas och olja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter för fjärrvärme-, och fjärrkyla-nät

Referensnummer: UH-2018-20
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71530000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholm Exergi kommer att kontraktera tekniska konsulter inom område distribution, utbyggnad och underhåll av fjärrvärme och fjärrkyla ("Nät") via sin konsultförmedlare varför denna upphandling avbryts.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71530000
72224000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholm Exergi kommer att kontraktera tekniska konsulter inom område distribution, utbyggnad och underhåll av fjärrvärme och fjärrkyla ("Nät") via sin konsultförmedlare varför denna upphandling avbryts.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 033-072725
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/05/2018

Send til en kollega

0.108