23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 093-211320
Offentliggjort
17.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.au.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.06.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

Rammeaftale på Transport og Behandling af Kemikalieaffald

(04.01.2019)
Fortum waste solutions A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Rammeaftale på Transport og Behandling af Kemikalieaffald


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Schmidt
Telefon: +45 93508957
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.au.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på Transport og Behandling af Kemikalieaffald

 

Sagsnr.: 2018-152-000132
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90520000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en Rammeaftale på Transport og behandling af Kemikalieaffald, hvilket indbefatter emballage til, afhentning, transport og destruktion af Ordregivers Kemikalieaffald i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Rammeaftalen vedrører alene Ordregivers Kemikalieaffald som i 2017 udgjorde knap 57 ton.

Formålet med nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag (herefter samlet benævnt Rammeaftalen) er at indgå en eneleverandøraftale på Kemikalieaffald. Det er for Kunden vigtigt, at opnå så gode priser på Ydelserne som muligt samtidig med at kvalitet og samarbejde i forbindelse med varetagelsen af Ydelserne er i højsædet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 120 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med nærværende udbud er at indgå en eneleverandøraftale på afhentning, transport og destruktion af Ordregivers Kemikalieaffald. Som en del af Rammeaftalen skal Leverandøren også levere den nødvendige emballage til Ordregivers Kemikalieaffald. Det er vigtigt for Ordregiver at opnå så gode priser på ydelserne som muligt samtidig med at service, ensartede afhentningsproces, fleksibilitet, højt serviceniveau og at samarbejdet mellem Leverandøren og Ordregivers sikkerhedsrepræsentant og affaldsansvarlige i forbindelse med afhentningen og håndteringen af Kemikalieaffaldet er i højsædet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: service / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 120 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen har en varighed af 24 måneder samt mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på rekvirering af et team der skal forestå sortering og pakning af blandet laboratorieaffald/-kemikalier på en af Kundens lokationer. Tilbudsgiver vil skulle byde ind med en timepris.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 2 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav: Soliditetsgraden skal minimum være 10% hvert år de seneste 2 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2018
Tidspunkt: 12:02

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Det forventes at der vil skulle laves en ny rammeaftale om 4 år.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2018

Send til en kollega

0.122