23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-165899
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.06.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen

Vintertjeneste - Lastbilentrepriser


Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen
Hattemagervej 22
Kontaktpunkt(er): Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen
Att: Karina Nissen
9000 Aalborg
Danmark
Mailadresse: Karina.Nissen@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://www.aalborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Vintertjeneste - Lastbilentrepriser
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg Kommune

NUTS-kode DK05

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 3
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Der udbydes 13 delaftaler for geografisk afgrænsede entrepriser af glatførebekæmpelse og snerydning på veje mv. i Aalborg Kommune. Der kan gives tilbud på en eller flere delaftaler.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Ordregiver kan beslutte at forlænge aftalen med 1 år.
Ordregiver vil i givet fald meddele dette skriftligt til Entreprenøren senest den 1.4.2021.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Rute 102 Nørresundby, Vestbyen og Mølholm
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Rute 103 Vejgaard og Aalborg Øst
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Rute 104 Hasseris, Skalborg, Gug og Universitetsområdet
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: RUTE 201 Indfaldsveje Nord
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Rute 301 Indfaldsveje, Hals og Hou
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Rute 302 Stae, Vester Hassing, Gandrup, Gåser og Hals
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Rute 401 Indfaldsveje sydøst, Mou, Egense og Kongerslev
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: RUTE 402 Storvorde, Mou og Kongerslev
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: Rute 403 Klarup, Storvorde, Vaarst og Kongerslev
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Rute 502 Dall Villaby, Visse, Ferslev, Volsted, Svenstrup og Sønderholm
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 11 Betegnelse: Rute 504 Klitgård, Nørholm, Sønderholm, Frejlev og City Syd
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 12 Betegnelse: Rute 602 Nibe, St. Ejstrup, Skærbæk og Halkær
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 13 Betegnelse: Rute 603 Sebbersund, Barmer, Farstrup, Kølby og St. Ajstrup
1) Kort beskrivelse
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Sikkerhedsstillelsen udgør 10% af tilbudssummen for ét års arbejde. Sikkerhedsstillelsen skal stilles i form af pengeinstitutgaranti.
Såfremt kontraktsummen for ét års arbejde er mindre end 1 000 000 DKK kræves der ikke sikkerhedsstillelse.
I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal senest ved kontraktindgåelse forelægge dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 135, stk. 1, §135, stk. 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Der henvises til udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.6.2018 - 10:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 90 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 1.6.2018 - 10:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: År 2021 eller 2022
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Vævnenes Hus, Toldbode 2
8800 Viborg
Danmark
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Lov om Klagenævnet for Udbud (lbkg. 2.6.2016 nr. 593).
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.4.2018

Send til en kollega

0.107