23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-164608
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Vindere

Udbud af totalrådgivning - Renovering af lejemål 1 og 2 i Pakhus 54, Nordhavn

(30.06.2018)
H+ ARKITEKTER A/S
2200 København N

Totalrådgivning - Renovering af lejemål 1 og 2 i Pakhus 54, Nordhavn


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
30823702
Nordre Toldbod 7
København K
1259
Danmark
Kontaktperson: Claire Callaghan Olsen
E-mail: CCO@byoghavn.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudviklingsselskab

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning - Renovering af lejemål 1 og 2 i Pakhus 54, Nordhavn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af 2 selvstændige erhvervslejemål i Pakhus 54 i Nordhavnen.

Yderligere oplysninger om udbuddet og opgaven findes på Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal/) under TN785805.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven vedrører totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af 2 selvstændige erhvervslejemål i pakhus 54 i Nordhavnen.

Erhvervslejemål nr. 1 er på ca. 1 600 m2 og består af et kontor/lagerlokale, der skal ombygges til et kontorlokale.

Erhvervslejemål nr. 2 er på ca. 1 200 m2 og består af en kombination af udnyttede arealer og arealer for bi-funktioner, der hovedsageligt skal indrettes til kontorarealer.

Opgaven er nærmere beskrevet i opgavebeskrivelsen og de 2 lejemål er nærmere illustreret på tegningerne vedlagt udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 05/06/2018
Slut: 05/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i sidste regnskabsår eller de senest opgjorte regnskabstal:

a) Egenkapital på minimum 2 000 000 DKK.

b) Nettoårsomsætning på minimum 4 000 000 DKK.

c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at de af tilbudsgiveren oplyste referencer indeholder:

a) Mindst 1 reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning på et projekt med en entreprisesum på mindst 40 000 000 DKK ekskl. moms.

b) Mindst 1 reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning i hovedentreprise, herunder udførelse af tilsyn og byggeledelse med hovedentreprenøren under projektering og udførelse.

c) Mindst 1 reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning af et gennemgribende renoveringsprojekt på en ejendom til erhvervslejemål.

Der gøres opmærksom på, at den samme reference kan vedlægges til dokumentation for flere af de i pkt. a.-c. opstillede mindstekrav.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2018

Send til en kollega

0.136