23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-163709
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Nørresundby Boligselskab, afd. 79

Vindere

Valgt delegeret bygherre

(17.04.2018)
KPC Herning A/S
Dalgasgade 21, 1.
7400 Herning

Almene boliger - aftale vedrørende realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre


Nørresundby Boligselskab, afd. 79

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Nørresundby Boligselskab, afd. 79
Vesterbro 102
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Lars Emborg
E-mail: lhe@nrsbbolig.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.nrsb-boligselskab.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Almene boliger - aftale vedrørende realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligorganisationen Nørresundby Boligselskab ønsker opført 10 000 m2 almene boliger. KPC Herning A/S har rådighed over grunden beliggende Thors Plads 11, matrikel nr 789q, Randers By. Det er en forudsætning for realisering af det almene byggeprojekt, at byggeriet opføres i forbindelse med opførelse af private boliger på 3 800 m2 på grunden, hvormed opførelsen koordineres og tilrettelægges som ét samlet, integreret projekt. Nørresundby Boligselskab afd. 79 agter at erhverve ejendommen og den fremtidige bebyggelse fra KPC Herning A/S i henhold til samlet aftalesæt. KPC Herning A/S skal varetage bygherrerollen. Det er en betingelse at KPC Herning A/S varetager Nørresundby Boligselskab afd. 79s udbudspligt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel. Denne bekendtgørelse vedrører aftaleforholdet mellem Nørresundby Boligselskab afd. 79 og KPC Herning A/S. Der vil blive indrykket de nødvendige bekendtgørelser ift. de underliggende/udførende leverandører.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 142 930 412.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Randers.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor i pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Det er ordregivers opfattelse, at betingelserne for at ordregiver indgår aftale med KPC Herning A/S om dennes varetagelse af udbudspligten på ordregivers vegne i denne sag er til stede (”delegeret bygherremodel”).

Kontrakten mellem Nørresundby Boligselskab A/S og KPC Herning A/S angår projektering og realisering af et alment byggeprojekt på Thors Plads 11, Randers, som i overensstemmelse med Udbudslovens § 25 samlet set må karakteriseres som en bygge- og anlægskontrakt. Det er Nørresundby Boligselskab, afd. 79' vurdering, at kontrakten kan indgås ved tildeling af kontrakt uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, da udbudspligtens formål iagttages derved, at samtlige af de underliggende entrepriseopgaver bringes i udbud i overensstemmelse med gældende udbudsregler på vegne af Nørresundby Boligselskab, afd. 79 og under dennes effektive tilsyn.

Det er en nødvendighed for realiseringen af det almene byggeprojekt, at det kombineres nøje og integreres med det øvrige byggeri på denne grund, da det er et krav fra kommunen, at der opføres en kombination af almene og private boliger, og dette er den eneste grund i nærområdet, hvorpå der kan opføres etagebyggeri. Dette betinget af KPC Herning A/S som projektudvikler og delegeret bygherre på projektet. Nørresundby Boligselskab, afd. 79 Vurderer endvidere, at de ydelser, der relaterer sig til KPC Herning A/S styrende rolle i projektet under alle omstændigheder er undtaget fra udbudspligten i henhold til Udbudslovens § 8, stk. 2 om delkontrakter, som kan tildeles uden udbud.

Kontrakten forventes således indgået efter udløbet af standstill perioden på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter dagen for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse om forudgående frivillig gennemsigtighed.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
KPC Herning A/S
31179742
Dalgasgade 21, 1.
Herning
7400
Danmark
NUTS-kode: DK042

Internetadresse:www.kp.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 142 930 412.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

 

Opgaven udbydes efterfølgende i fagentrepriser ligesom ingeniørydelsen udbydes.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Langelinie Allé 17
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ordregivers indgåelse af kontrakt efter proceduren i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud §4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende jf. lovens §7 stk. 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2018

Send til en kollega

0.111