23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 073-161163
Offentliggjort
14.04.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2018

Udbyder

Idrætscenter Vendsyssel

Hjørring Kommune - Vrå Skole og Børnehus - Udbudspakke 1


Idrætscenter Vendsyssel

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hjørring Kommune - Vrå Skole og Børnehus
Springvandspladsen 5
Hjørring
8900
Danmark
Kontaktperson: Henrik Bøgeskov Lolholm
Telefon: +45 41937676
E-mail: henrik.boegeskov.lolholm@hjoerring.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hjoerring.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
AART architects A/S
Mariane Thomsens Gade 1c, 9. sal
Aarhus
8000 C
Danmark
Kontaktperson: Martin Gertsen
Telefon: +45 41963511
E-mail: mge@aart.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aart.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hjørring Kommune - Vrå Skole og Børnehus - Udbudspakke 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggeriet består af ca. 10 000 kvm. skole og børnehus med tilhørende bibliotek, idrætshal og sammenhængende udearealer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Stadionvej 17.

9760 Vrå

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af Vrå Skole og Børnehus omhandler nybygning af skole, børnehus, idrætshal og bibliotek.

Opgaven udbydes som et begrænset udbud med prækvalifikation og tilbudsgivning, hvorefter der indgås en partneringaftale og en entrepriseaftale.

Partneringaftalen omfatter deltagelse i videreprojektering af det udbudte materiale frem til færdigt hovedprojekt.

Entrepriseaftalen omfatter udførelse af byggeplads, råhus, lukning, ventilation, dræn og kloak under og uden for bygning, VVS og EL under og i terrænkæk samt elevatorer og belægninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/06/2018
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk og finansiel kapacitet:

— Omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Følgende optioner fremgår af tilbudslisten:

— Byggeledelse,

— Tagdæk.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver indgår betinget entreprisekontrakt med den tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som indentificeres ved tildelingskriteriet 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet'.

Vindende tilbudsgiver indgår ligeledes partneringaftale med bygherren og totalrådgiveren.

Entreprisekontrakt og partneringaftale fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 039-084333
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er fri og offentlig adgang til udbudsmaterialet, som ligger på 'iBinder' med udbudsnavnet 'Hjørring Kommune - Vrå Skole og Børnehus - Udbudspakke 1'.

Benyt dette link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=plcxpjcjgl.

Generelt henvises der til 'VSB_B01.04_C08.01_Udbudsbetingelser - Udbudspakke 1'.

Der henvises til 'VSB_B05.xx_C08.02_Byggesagsbeskrivelse' for detaljer om elektronisk fakturering og betaling.

Ansøgning om prækvalifikation kan KUN afleveres via 'iBinder'.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via 'iBinder'.

Detaljerede oplysninger om ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud findes i udbudsmaterialets dokument 'VSB_B01.04_C08.01_Udbudsbetingelser - Udbudspakke 1'.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2018

Send til en kollega

0.105