23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-151180
Offentliggjort
07.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.12.2023 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208350&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Dynamisk indkøbssystem Transport GBS 2018


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Mette Koksby Hammerich
Telefon: +45 44857659
E-mail: msh@vestfor.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208350&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208350&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem Transport GBS 2018

 

Sagsnr.: 18-00294
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det dynamiske Indkøbssystem vedrører:

- Transport og tømning af containere tur/retur mellem genbrugsstationer i Vestforbrændings opland og interne/eksterne leverandørers behandlingsanlæg,

- opgrabning og bortkørsel af haveaffald,

- De ekstraydelser som fremgår af ”Tilbudslisteskabelon”. De Generelle krav vedrørende ydelsen er beskrevet i den ”Generelle kravspecifikation”. De specifikke krav vedrørende ydelsen på de enkelte genbrugsstationer, vil blive fremsendt i forbindelse med udsendelse af anmodning om opfordring til at afgive tilbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det dynamiske Indkøbssystem vedrører:

- Transport og tømning af containere tur/retur mellem genbrugsstationer i Vestforbrændings opland og interne/eksterne leverandørers behandlingsanlæg,

- opgrabning og bortkørsel af haveaffald,

- De ekstraydelser som fremgår af ”Tilbudslisteskabelon”. De Generelle krav vedrørende ydelsen er beskrevet i den ”Generelle kravspecifikation”. De specifikke krav vedrørende ydelsen på de enkelte genbrugsstationer, vil blive fremsendt i forbindelse med udsendelse af anmodning om opfordring til at afgive tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/05/2018
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde ESPD Del IV, afsnit A, om denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Ansøgere er registreret i CVR- registeret.

Såfremt ydelsen udføres i Danmark og Ansøger er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Ansøger tilkendegiver i ESPD, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt ansøger vinder en kontrakt.

Det er et krav at Ansøger har tilladelse til at køre gods for fremmed regning, udstedt af rette myndighed.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vestforbrænding lægger vægt på, at Ansøgere har tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at løfte fremtidige aftaler.

Til vurdering heraf skal Ansøger direkte i ESPD Del IV afsnit B angive de nøgletal, der er nævnt nedenfor. Bemærk at der er opsat minimumskrav til oplysningerne.

Såfremt Ansøgers seneste årsrapport indeholder revisionspåtegninger eller regnskabspraksis er ændret i perioden, skal Ansøger redegøre for dette i ansøgningen.

Ansøges der om optagelse på flere kategorier, skal ansøger alene opfylde hver enkelt kategoris mindstekrav.

Ansøger skal udfylde følgende oplysninger i ESPD’ens DEL IV, afsnit B:

Årsomsætning inden for det sidste afsluttede regnskabsår på det specifikke forretningsområde som er omfattet af kontrakten.

Såfremt oplysningerne vedrørende årsomsætning jf. ovenstående ikke kan oplyses, skal ansøger søge sin økonomiske og finansielle kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal ansøger også henvise til det forhold, som ansøger påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Følgende finansielle nøgletal skal være opfyldt:

Soliditetsgrad og Egenkapital.

Det er et krav at Ansøger har en erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årsomsætning inden for det sidste afsluttede regnskabsår på det specifikke forretningsområde som er omfattet af kontrakten.

• Minimum 1 200 000 DKK.

Soliditetsgrad på minimum 5% i det seneste regnskabsår. Dette angives ved at udfylde soliditetsgraden i ESPD-feltet ”beskrivelse”, under nøgletal.

Egenkapital på minimum 200 000 DKK i det seneste regnskabsår. Dette angives ved at udfylde egenkapitalen i ESPD-feltet ”beskrivelse”, under nøgletal.

Det er et krav at Ansøger har en erhvervsansvarsforsikring på 10 000 000 for personskade og 5 000 000 for tingsskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring ved opfyldelse af kontrakten. Det er et krav at Leverandøren skal kunne benytte Vestforbrændings webbaseret ordre- og afregningssystem, VAKS.

Leverandøren skal i ESPD’en angive, at denne vil have værktøjer og materiel udførelse af kontrakten som opfylder følgende:

— Der accepteres, som minimum, kun vejgående køretøjer der overholder EURO-6,

— Det er et krav at Leverandøren anvender lastbiler som er minimum 3 akslet. Det er et krav at Leverandøren benytter kroghejs.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Der accepteres, som minimum, kun vejgående køretøjer der overholder EURO-6,

— Det er et krav at Leverandøren anvender lastbiler som er minimum 3 akslet. Det er et krav at Leverandøren benytter kroghejs.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/12/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/12/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2018

Send til en kollega

0.102