23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 062-138194
Offentliggjort
29.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://ftp.niras.net

Anmodning om deltagelse

Til
20.04.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.

Balling-Rødding Fællesværk Bygning, Maskinentreprise, Solvarmeanlæg og tank


Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.
27173012
Anlægsvej 4
Balling
7860
Danmark
Kontaktperson: Jens Nørgaard
Telefon: +45 21664988
E-mail: jn@brvv.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.brvv.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: ftp://RA-03:qe7yxm8m@ftp.niras.net
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
37295728
Ceres Alle 3
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Mads Hagh
Telefon: +45 96306400
E-mail: hagh@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Balling-Rødding Fællesværk Bygning, Maskinentreprise, Solvarmeanlæg og tank

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251000 - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Balling-Rødding Varmeværk ønsker at etablere et nyt fælles produktionsanlæg bestående at et nyt Biomassekedelanlæg (6 MW), et Solvarmeanlæg (ydelse ca. 5 170 MWh) med akkumuleringstank (2 500 m3) samt tilhørende Byggeri og anlæg (ca. 1 100 m2 bygning og 5 000 m2 befæstning). Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

1) Bygningsentreprisen;

2) Maskinentreprisen;

3) Solfanger og tank.

Samt enhver mulig kombination af de 3 ovenstående delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Balling-Rødding Fællesværk Bygningsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 - KA11
45251000
71200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygningsentreprisen består af totalentreprenør ydelser for etablering af ca. 1 100 m2 bygning til de nye tekniske anlæg, samt ca. 5 000 m2 befæstet areal på ny grund.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3-5 virksomheder på delentreprisen.

Såfremt flere end 3-5 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3-5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapacitet (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Balling-Rødding Fællesværk Maskinentreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42515000 - KA01
45251200 - KA01
42414200 - KA01
45262610 - KA01
42961200 - KA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Balling-Rødding Varmeværk skal etablere et nyt 6 MW biomasseanlæg. Biomasseanlægget skal fyre med flere forskellige brændsler (primært flis), således der opnås en større fleksibilitet. Delaftalen omfatter alt maskinelt i forbindelse med etableringen af et komplet biomasse fyret varmeværk, herunder levering og installering af biomasse kedel, kran, skorsten og al øvrigt nødvendigt maskinel, samt etablering af en olietank og –kedel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3 virksomheder hver delentreprisen.

Såfremt flere end 3 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapaciteter (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Balling-Rødding Fællesværk Solvarmeanlæg og tank

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09331100 - KA01
44611000 - KA01
45251200 - KA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Balling-Rødding Varmeværk skal etablere et nyt fælles produktionsanlæg herunder et komplet solvarmeanlæg inkl. akkumuleringstank, der skal fungere som fælles varmeproduktion til Rødding og Balling. Solvarmeanlægget skal dimensioneres til en årlig ydelser på ca. 5 170 MWh og akkumuleringstanken skal være på 2 500 m3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3 virksomheder hver delentreprisen.

Såfremt flere end 3 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapaciteter (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene, samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

Ansøgere kan tilgå ESPD-tjenesten på: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da eller ved at søge på "ESPD kommission" f.eks. i Google.

For at aktiverer tjenesten skal ansøger importerer ESPD dokumentet udarbejdet af ordregiver.

ESPD er en XML-fil vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til Udbudsbeskrivelse. Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer end ESPD tjenesten.

Husk Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives, scannes og gemmes som pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes herefter som ansøgning om prækvalifikation.

Husk Såfremt der søges om prækvalifikation til flere delaftaler, skal der afleveres en selvstændig ESPD (ansøgningen) for hver delaftale.

Husk skal I anvende underleverandører for at opfylde kontraktens minimumskrav, skal både I og jeres underleverandører udfylde selvstændigt ESDP.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes.

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.2.2.

Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.2.3.

Del V: Udfyldes (HUSK ved x i JA, skal beskrivelse udfyldes; f.eks. Service attest og referencer).

Del VI: Udfyldes og underskrives.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøgers virksomhed oprettet indenfor de seneste 3 år, skal ansøger som minimum kunne anfører et årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøgers virksomhed oprettet indenfor de seneste 3 år, er det et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i alle afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb vedrørende:

1) delaftale for Bygning. Referencer for byggeri. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum for ansøgers arbejde, samt en kortfattet beskrivelse af opgaven;

2) delaftale for Maskinentreprisen. Referencer for etablering af komplet biomassefyrede kedelanlæg. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum for ansøgers arbejde, samt en kortfattet beskrivelse af opgaven;

3) delaftale for solvarmeanlæg og akkumuleringstank. Referencer for etablering af komplet solvarmeanlæg og komplet akkumuleringstankanlæg. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum for ansøgers arbejde, samt en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Referencer kan beskrives i detaljer på selvstændigt bilag til ESPD. Men i så fald skal referencens titel fremgå af ESPD Del IV med tydelig henvisning til bilaget.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført:

1) delaftale for Bygning. Mindst 1 opgave, der kan sammenlignes med arbejdet, der udbydes i denne bekendtgørelse (f.eks. byggeri til varme/kraftvarmeanlæg eller byggeri til andre tekniske anlæg);

2) delaftale for Maskinentreprisen. Mindst 1 opgave, der kan sammenlignes med arbejdet, der udbydes i denne bekendtgørelse (f. eks. komplette biomasse kedelanlæg, der er sammenlignelig med den størrelse kedelanlæg, der efterspørges);

3) delaftale for Solvarmeanlæg og akkumuleringstank. Mindst 1 opgave, der kan sammenlignes med arbejdet, der udbydes i denne bekendtgørelse (f.eks. komplet solvarmeanlæg, der er sammenlignelig med den størrelse solvarmeanlæg, der efterspørges, samt komplet fjernvarme akkumuleringstank, der er sammenlignelig med den størrelse akkumuleringstank, der efterspørges)

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Støtter ansøger sig på en "anden juridisk enhed", f.eks. underentreprenør, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed (dvs. for at kunne udfører arbejdet), skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed, dvs. bådeansøger og underentreprenør skal udfylde og afleverer ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture), skal alle deltagere aflevere særskiltudfyldt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se Udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se Udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på:

https://ftp.niras.net

FTP Account/user: RA-03.

FTP Password: qe7yxm8m.

Alternativt kan linket ftp://RA-03:qe7yxm8m@ftp.niras.net kopieres ind i adressefeltet på Windows Stifinder for direkte adgang til materialet.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes til Niras A/S, att. Mads Hagh på e-mail hagh@niras.dk senest den 9.4.18.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på ftp-serveren, jf. ovennævnte link. Ansøgere er selvansvarlige for at holde sig opdateret på ftp-serveren.

Ansøgning(er) om prækvalifikation afleveres elektronisk i pdf-format (husk underskrift) på e-mail til hagh@niras.dk.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Bemærk, at vinderen af delentrepriserne skal dokumenterer at oplysningerne afgivet i ESPD er korrekte. Krav til dokumentationen fremgår af udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2018

Send til en kollega

0.138