23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-131688
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
ftp://ftp2.cowi.dk

Anmodning om deltagelse

Til
25.04.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Esbjerg Kommune

Renovering af Kongensgade etape 4 samt Englandsgade og Østergade


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Mette Givskov
Telefon: +45 56407168
E-mail: mgkn@cowi.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.esbjergkommune.dk

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Mette Givskov
Telefon: +45 56407168
E-mail: mgkn@cowi.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.esbjergkommune.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: ftp://ftp2.cowi.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af Kongensgade etape 4 samt Englandsgade og Østergade

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233220
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte entreprise, der er benævnt ”Renovering af Kongensgade Etape 4 samt Englandsgade og Østergade”, omfatter ny belægning og udstyr på Kongensgade på strækningen mellem Englandsgade og Jernbanegade i Esbjerg, samt renovering af Englandsgade mellem Skolegade og Havnegade og renovering af Østergade mellem Skolegade og Kongensgade. Derudover omfatter den udbudte entreprise udførelse af separatkloakering for DIN Forsyning A/S. Denne del af entreprisen er benævnt "Kloak- og forsyningsledninger" omfatter ny kloak i Kongensgade på strækningen mellem Englandsgade og Jernbanegade i Esbjerg, samt Englandsgade mellem Kongensgade og Borgergade og Østergade mellem Skolegade og Kongensgad.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Aftale, der indgås med Esbjerg Kommune vedrørende ny belægning og udstyr (Delaftale 1)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233220
45233222
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kongensgade, Englandsgade og Østergade i Esbjerg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en kontrakt på en samlet hovedentreprise og indeholder alle ydelser i forbindelse med hovedentreprisens gennemførelse. Entreprisen er opdelt i 2 delentrepriser, begge aftaler vil blive tilbudt samme tilbudsgiver efter samlet evaluering.

Del entreprise 1 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

- Rydning af eksisterende inventar og belægning,

- Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende flisebelægning og underliggende bærelag,

- Levering og etablering af ny granitstensbelægning inkl. underliggende bærelag,

- Levering og etablering af afløbsinstallation for overfladeafvanding af nyetablerede belægninger,

- Opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.) (bygherreleverancer),

- Levering og opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.),

- Levering og etablering af ny beplantning (træer.) inkl. automatisk vandingsanlæg,

- Levering og etablering af kabeltomrør og klargøring til effektbelysning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt organisation og bemanding / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt opgaveløsning / Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud,

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som har de mest relevante referencer. Ordregiver vil ved vurderingen udvælge de ansøgere, som samlet set dokumenterer mest erfaring med:

a) Større belægningsarbejder på fx gågader, pladser og torve,

b) Arbejder af ovennævnte karakter i byer, der stiller krav til den logistiske udfordring ved gennemførelse af arbejdet, samt håndtering af borgere og handelsdrivende,

c) Mest fagrelevant tilgængeligt personale. Der vil i denne forbindelse blive lagt positiv vægt på, at ansøgeren har et stort antal ansatte indenfor de relevante fagområder, brolægning og autoriserede kloakmestre.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

De viste træer, beplantning og inventar i "landskabet" i Østergade er medtaget som option, hvis udstyret udgår udføres der midlertidig asfalt i stedet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmateriale kan hentes på:

Server: ftp://ftp2.cowi.dk.

Login: Kongensgade4mfl.

Password: Etorji67.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kloak- og forsyningsledninger

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232411
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kongensgade, Englandsgade og Østergade Esbjerg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en kontrakt på en samlet hovedentreprise og indeholder alle ydelser i forbindelse med hovedentreprisens gennemførelse.Entreprisen er opdelt i 2 delentrepriser, begge aftaler vil blive tilbudt samme tilbudsgiver efter samlet evaluering.

Del entreprise 2 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

- Separatkloakering af spildevand og regnvand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt organisation og bemanding / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt opgaveløsning / Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud,

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som har de mest relevante referencer. Ordregiver vil ved vurderingen udvælge de ansøgere, som samlet set dokumenterer mest erfaring med:

a) Større belægningsarbejder på fx gågader, pladser og torve,

b) Arbejder af ovennævnte karakter i byer, der stiller krav til den logistiske udfordring ved gennemførelse af arbejdet, samt håndtering af borgere og handelsdrivende,

c) Mest fagrelevant tilgængeligt personale. Der vil i denne forbindelse blive lagt positiv vægt på, at ansøgeren har et stort antal ansatte indenfor de relevante fagområder, brolægning og autoriserede kloakmestre.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmateriale kan hentes på:

Server: ftp://ftp2.cowi.dk.

Login: Kongensgade4mfl.

Password: Etorji67.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, eller § 136, stk. 1, nr. 1-3. Derudover udelukkes en økonomisk aktør, hvis den er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ved udførelse af kontrakten forpligtiger entreprenøren sig til at overholde Esbjergs kommunes principper for sociale hensyn. Disse fremgår af kommunens hjemmeside http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/sociale-hensyn.aspx.

Derudover inderholder Særlige Betingelser krav om bod.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er tale om et begrænset udbud, hvilket indebærer, at virksomheder der ønsker at deltage først skal anmode om prækvalifikation.

Anmodningen om prækvalifikationen skal udarbejdes på baggrund af de i BUT 3.5.3 angivne betingelser for deltagelse. Ansøgende virksomheder skal således angive samtlige i pkt 3.5.3 angivne.

Oplysninger og erklæringer mv for at komme i betragtning som evt. tilbudsgiver. Hver ansøger kan alene indsende én anmodning.

Anmodning om prækvalifikation skal afgives i 1 eksemplarer på papir og 1 på en usb - pind (iat 3 eksemplarer) Anmodning om prækvalifikation kan ikke afgives via mail.

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD), benyttes. ESPD-dokumentet fungerer som et foreløbigt bevis for, at til at ansøgerne ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at ansøgeren opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Ordregiver kan afvise ansøgninger om prækvalifikation, som ikke indeholder ESPD-dokumentet som foreløbigt bevis. Ansøgeren skal derfor udfylde ESPD-dokumentet i overensstemmelse med ordregiverens anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og det offentliggjorte udbudsmateriale, se hertil BUT pkt. 3.5.

Der skal ikke vedlægges anden dokumentation end det, som efterspørges i ESPD-dokumentet. For vejledning til ESPD-dokumentet henvises til: https://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2015/Vejledning%20til%20ESPDen.pdf.

Bemærk: inden kontrakten tildeles, skal den "vindende tilbudsgiver" fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 151.

Følgende punkter skal udfyldes af ansøger i ESPD'en:

— Oplysninger om den økonomiske aktør (Del II): afsnit A-D,

— Udelukkelsesgrunde (Del III): afsnit A-C,

— Udvælgelseskriterier (Del IV): afsnit B-C,

— Begrænsning af antallet af deltagere (Del V),

— Afsluttende erklæringer (Del VI).

Ansøger der baserer sig på andre enheders kapacitet:

En ansøger, der baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger, jf. ESPD, del II, afsnit C, for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål og svar til prækvalifikationen vil løbende blive offentliggjort på ftp://ftp2.cowi.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Langelinje Allè 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35191000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfts@kfts.dk

Internetadresse:http://kfts.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2018

Send til en kollega

0.109