23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 054-120570
Offentliggjort
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Polismyndigheten

Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisregion Nord, polisområde Jämtland


Polismyndigheten

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Polismyndigheten
Polhemsgatan 30
SE-102 26 Stockholm
Sverige
E-post: bjarne.norrgard@polisen.se

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://polisen.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning
I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1) Beskrivning
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisregion Nord, polisområde Jämtland.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
NUTS-kod
II.1.3) Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4) Information om ramavtal
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande enligt reglerna i 6 kap., lagen om offentlig upphandling.Förfrågningsunderlaget finns att hämta på Polismyndighetens upphandlarprofil: https://polisen.se/aktuellt/.

Upphandlingar/.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911200, 90911300, 90919200

II.1.7) Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8) Delar
II.1.9) Information om alternativa anbud
II.2) Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1) Total mängd eller omfattning:
12000000 kronor
II.2.2) Information om optioner
Option: nej
II.2.3) Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3) Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för kontraktet
III.1.1) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4) Andra särskilda villkor
III.2) Villkor för deltagande
III.2.1) De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Information om reserverade kontrakt
III.3) Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2) Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Typ av förfarande
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2) Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3) Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2) Tilldelningskriterier
IV.2.1) Tilldelningskriterier
IV.2.2) Information om elektronisk auktion
IV.3) Administrativ information
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
A019.392/2018
IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
26.4.2018
IV.3.5) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om EU-medel
VI.3) Kompletterande information
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Stockholm

VI.4.2) Överprövning
VI.4.3) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.3.2018

Send til en kollega

0.121