23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 052-114414
Offentliggjort
15.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Udførelsen af Steno Diabetes Center


Region Hovedstaden

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Maria Bager Olsen
Telefon: +45 56401725
E-mail: mbol@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionhovedstaden.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.regionhovedstaden.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af udførelsen af Steno Diabetes Center

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Hovedstaden planlægger i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, opførelse af nyt diabetescenter ved Herlev Hospital. Projektet omfatter opførelse af diabetescenter, der skal forestå behandling og klinisk forskning inden for diabetes. Centeret planlægges opført med et bruttoareal på ca. 14 000 m2 over terræn og ca 10 000 m2 under terræn. Region Hovedstaden stiller grund til rådighed ved Herlev Hospital og anlæg finansieres af Novo Nordisk Fonden. Byggeriet planlægges at opfylde BK2020 energikrav. Budget er anslået. Niras A/S varetager bygherrerådgivningen. Totalrådgivningen varetages af Cowi A/S med underrådgiverne Vilhelm Lauritzen A/S, Mikkelsen Arkitekter A/S samt landskabsarkitekt Sted ApS.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, Herlev.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Hovedstaden planlægger i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, opførelse af nyt diabetescenter ved Herlev Hospital. Projektet omfatter opførelse af diabetescenter, der skal forestå behandling og klinisk forskning inden for diabetes. Centeret planlægges opført med et bruttoareal på ca. 14 000 m2 over terræn og ca 10 000 m2 under terræn. Region Hovedstaden stiller grund til rådighed ved Herlev Hospital og anlæg finansieres af Novo Nordisk Fonden. Byggeriet planlægges at opfylde BK2020 energikrav. Budget er anslået. Niras A/S varetager bygherrerådgivningen. Totalrådgivningen varetages af Cowi A/S med underrådgiverne Vilhelm Lauritzen A/S, Mikkelsen Arkitekter A/S samt landskabsarkitekt Sted ApS. Byggearbejderne udbydes i 6 storentrepriser (Byggegrube, Råhus, Facader og lukning, Aptering, Installationer samt Landskab) med forudgående EU-prækvalifikation. Byggegrube forventes udbudt medio 2018, mens resten forventes udbudt senere på året 2018. Der afholdes informationsmøde for entreprenører d. 22.3.2018 kl 10-12. Tilmelding til Maria Bager Olesen, Cowi A/S på tlf. 56401725 eller mail mbol@cowi.com.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der afholdes informationsmøde for potentielle bydende den 22.3.2018 fra kl. 10:00-12:00. Informatiomsmødet afholdes på følgende adresse:

Herlev Hospital.

Herlev Ringvej 75.

Herlev.

Mødelokale:

Lille auditorium.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/04/2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ad I.1) Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt i forbindelse med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelserne for de 6 storentreprise. Der er for nuværende ikke offentliggjort udbudsbekendtgørelser for udbuddet, hvorfor udbudsmaterialet ikke er tilgængeligt.

Ad II.3) Opmærksomheden henledes på, at nærværende forhåndsmeddelelse alene har til formål at informere om afholdelsen af informationsmødet den 22.3.2018. Den i punkt II.3) forventede dato relaterer sig alene til den forventede offentliggørelse af udbuddet for udførelsen af byggegruben. De øvrige storentrepriser udsendes på et senere tidspunkt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angiveten kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2018

Send til en kollega

0.14