23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 051-112177
Offentliggjort
14.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
13.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Novafos A/S

Opdateringer

Annullering
(31.05.2018)

Separering af Strandvejsområdet - Etape 2


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Novafos A/S
Ørnegårdsvej 17
Gentofte
2820
Danmark
Kontaktperson: Mathias Elle
Telefon: +45 44208000
E-mail: mel@novafos.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.novafos.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Krüger A/S
Gladsaxevej 363
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Jesper Lindholm
Telefon: +45 52130430
E-mail: jel@kruger.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kruger.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Regnvandsledninger

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Separering af Strandvejsområdet - Etape 2

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232411
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter Etape 2. Denne etape udgøres af et 45 ha stort område afgrænset af Tranegårds Allé, Høyrups Allé, Richelieus Allé, A.N. Hansens Allé, Duntzfelts Allé og Gruts Allé.

Entreprisen omfatter vejseparering, som er forberedt til at alle veje tilsluttes samt at op til 50% af ejendommenes regnvand tilsluttes. I entreprisen etableres nye regnvandsledninger i vejene. Eksisterende vejafvanding tilsluttes det nye regnvandssystem. Systemet tilsluttes regnvandssystem i Etape 1. Endvidere tilsluttes systemet eksisterende udløbsledning fra Hambros Allé til Øresund.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hellerup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter Etape 2. Denne etape udgøres af et 45 ha stort område afgrænset af Tranegårds Allé, Høyrups Allé, Richelieus Allé, A.N. Hansens Allé, Duntzfelts Allé og Gruts Allé.

Entreprisen omfatter vejseparering, som er forberedt til at alle veje tilsluttes samt at op til 50% af ejendommenes regnvand tilsluttes. I entreprisen etableres nye regnvandsledninger i vejene. Eksisterende vejafvanding tilsluttes det nye regnvandssystem. Systemet tilsluttes regnvandssystem i Etape 1. Endvidere tilsluttes systemet eksisterende udløbsledning fra Hambros Allé til Øresund.

Arbejdet omfatter opbrydning og retablering af ledningsgrave, etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde, gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, etablering af stik til skel, afpropninger af stikender og stiktilslutninger, sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, supplerende TV-inspektioner samt tilslutning på afskærende tunnelledning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængelig via: www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Følgende veje i Etape 2 udbydes som optioner:

— Hambros Allé,

— Søbøtkers Allé,

— Øregårds Allé (inkl. Ørehøj Allé, Øregårdsvænget, Gruts Allé og en lille del af Tranegårdsvej).

Optioner kommer kun til udførelse efter nærmere aftale med Bygherre.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængelig via: www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængelig via: www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængelig via: www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængelig via: www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt fremgår af udbudsmaterialet, der er offentligt tilgængelig via: www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Samtlige henvendelser vedrørende dette udbud, herunder f.eks. spørgsmål, afklaringer, præsentationer, salgsmateriale m.v. skal rettes via www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København
2100
Danmark

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2018

Send til en kollega

0.186