23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
13.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
21.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Faaborg-Midtfyn Kommune, By, Land og Kultur, Ejendom
Marcus Høg
mail-adresse: mhoeg@fmk.dk

Indlevering af tilbud

Til
03.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
Faaborg-Midtfyn Kommune, By, Land og Kultur, Ejendom
Marcus Høg
mail-adresse: mhoeg@fmk.dk

Udbyder

Faaborg-Midtfyn Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med renovering/ombygning af Brahesminde Skolerne - afd. Horne og afd. Svanninge


Faaborg-Midtfyn Kommune

Opgavebeskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune udbyder hermed totalrådgiverydelsen i forbindelse med projekt:

Renovering/ombygning af Brahesminde Skolerne – afd. Horne og afd. Svanninge

Projektet:
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renovering og ombygning af to Skoler henholdsvis Horne og Svanninge Skole.

Skolerne er beliggende på to forskellige matrikler:
Horne Skole – Skolevej 2, 5600 Faaborg
Svanninge Skole – Kirkegyden 33, 5642 Millinge

Projektbeskrivelse Horne skole:
Opgaven består af 2 områder.
1. Renovering/ombygning af faglokaler i kælderen.
2. Renovering/ombygning af bibliotek til PLC.

1. Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Disse lokaler er ikke tidssvarende og nedslidte. Flugtvej og lysindfald er ikke overholdt og der skal derfor graves ud. Lys og akustik mangler opdatering.
Nuværende rammer skal derfor renoveres/ombygges så de lever og til nutidens krav i forhold til gældende BR krav og undervisningskrav. Lokalerne skal indeholde Håndværk og Design, billedkunst samt musik.

2. Skolens bibliotek er i stueetagen, centralt beliggende ved skolens aulaen.
Nuværende bibliotek af flere lokaler større og mindre disse renoveres/ombygges til nyt læringscenter PLC. Lokalet skal skabe et miljø hvor der gives bedre mulighed for læring og fordybelse. Der skal skabes forskellige former for arbejdspladser på til enkelt og gruppearbejde. Lokalet skal være meget fleksibelt – det skal rumme kroge til ro og læsning men samtidigt skal det kunne rumme hele klasser.
Der skal arbejdes med akustik og lys.

Projektbeskrivelse Svanninge skole:
Opgaven består af 2 områder.
1. Ombygning af lokaler på 1. salen – mødefaciliteter, gruppearbejde og læreforberedelse
2. Renovering/ombygning af bibliotek til PLC.

1. Eksisterende 1. sal lokalefordeling skal nytænkes så der skabes mere plads til mødefaciliteter, gruppearbejde og læreforberedelse. Eksisterende gangareal skal rydes for inventar og gruppearbejdspladser så flugtvejen er overholdt.

2. Skolens bibliotek er i stueetagen, centralt beliggende.
Nuværende bibliotek er i gode lokaler som ikke mangler renovering. Disse lokaler skal ænders til nyt læringscenter PLC. Lokalet skal skabe et miljø hvor der gives bedre mulighed for læring og fordybelse. Der skal skabes forskellige former for arbejdspladser på til enkelt og gruppearbejde. Lokalet skal være meget fleksibelt – det skal rumme kroge til ro og læsning men samtidigt skal det kunne rumme hele klasser.

Generelt.
Der skal lægges vægt på, at renovering/ombygningen udføres ud fra tanken om en høj arealoptimering, således, at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt, uden overflødig spildplads.

En bred og stor brugerinddragelse er ligeledes et tydeligt opdrag.

Det er meget vigtigt, at bygningens rum og arealer bliver så fleksible og multifunktionelle som mulig.

Projektet skal indeholde fuld koordinering af bygherreleverancen som indeholder ADK, AIA og ABA, der skal ikke udføres projektering af denne bygherre leverance.
Der skal indhentes tilbud, deltagelse og styring af møder med brugerne omkring ADK samt tilsyn på udførelsen af ADK, AIA og ABA.

Der skal sikres god tilgængelig.

Der forefindes digitalt tegnings materiale i FMK´s arkiv
Annonceret 13. marts 2018 12:05:00 CET
Deadline 3. april 2018 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 71210000, 71300000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Bedømmelse af tilbud:
I forbindelse med udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Faaborg-Midtfyn Kommune, vil følgende parametre blive bedømt og vægtet:


1. Den samlede pris på totalrådgiverydelsen
Prisen vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala fra 1 til 7 med stigende værdi.
Point tildeles efter en skala af 7 lige store intervaller liggende mellem højeste og laveste pris.
Det tildelte point for samlet pris vil blive vægtet: 40%

2. Tilbudsgivers samt underrådgivers erfaringer fra tidligere lignende projekter med særlig vægt på, nybyggeri, renoveringer og ombygning af børnehaver og vuggestuer, med kreative og innovative udformninger.
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for samlet pris vil blive vægtet: 30 %

3. Tilbudsgivers organisering i forbindelse med løsning af opgaven, CV’er på
Nøglepersoner (Projekteringsleder, sagsarkitekt, sagsingeniør samt byggeleder).
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for organisering vil blive vægtet: 30 %

 Ved point lighed, tildeles opgaven til rådgiverne med den laveste pris.

Kontaktperson

Navn Marcus Høg
Telefon +45 72532189
E-mail mhoeg@fmk.dk

Ordregiver

Navn Faaborg-Midtfyn Kommune
Adresse Mellemgade 15
5600 Faaborg
DK
Telefon +45 72532189
E-mail mhoeg@fmk.dk
WWW www.fmk.dk

 

Send til en kollega

0.095