23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 049-109097
Offentliggjort
10.03.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

TREFOR Vand A/S

Vindere

Valgt leverandør

(10.03.2018)
Kamstrup A/S
Industrivej 28. Stilling
8660 Skanderborg

Supplerende anskaffelse af fjernaflæste afregningsmålere med tilhørende kommunikationsudstyr - TREFOR Vand A/S


TREFOR Vand A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
TREFOR Vand A/S
20806400
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Vivian Jacobsen
Telefon: +45 79333435
E-mail: vija@ewii.com
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://trefor.dk/

I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Supplerende anskaffelse af fjernaflæste afregningsmålere med tilhørende kommunikationsudstyr - TREFOR Vand A/S

 

Sagsnr.: C2017-024
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38421100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Til brug for den løbende udbygning og vedligeholdelse af distributionsnettet i TREFOR Vand A/S' forsyningsområde, forventer TREFOR Vand A/S over en 2-årig periode at anskaffe yderligere ca. 4 000 stk. afregningsmålere med tilhørende kommunikationsudstyr.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

TREFOR Vand A/S' forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Til brug for den løbende udbygning og vedligeholdelse af distributionsnettet i TREFOR Vand A/S' forsyningsområde har TREFOR Vand A/S til hensigt at foretage et suppleringskøb af afregningsmålere hos sin eksisterende leverandør uden afholdelse af et forudgående udbud. Dette med hjemmel i Forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra e. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er efter det oplyste den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med TREFOR Vand A/S' eksisterende hjemtagningssystem, medmindre der foretages væsentlig ændringer i den bestående IT-platform. Et leverandørskifte vil således gøre det nødvendigt for TREFOR Vand A/S at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Til brug for den løbende udbygning og vedligeholdelse af distributionsnettet i TREFOR Vand A/S' forsyningsområde har TREFOR Vand A/S til hensigt at foretage et suppleringskøb af afregningsmålere hos sin eksisterende leverandør uden afholdelse af et forudgående udbud. Dette med hjemmel i Forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra e. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er efter det oplyste den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med TREFOR Vand A/S' eksisterende hjemtagningssystem, medmindre der foretages væsentlig ændringer i den bestående IT-platform. Et leverandørskifte vil således gøre det nødvendigt for TREFOR Vand A/S at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Kamstrup A/S
21248118
Industrivej 28. Stilling
Skanderborg
8660
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgåelse af klage:

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2018

Send til en kollega

0.111