23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 048-104613
Offentliggjort
09.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.04.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab

Opdateringer

Annullering
(07.07.2018)

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2.
Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:
— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,
— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,
— Oplysninger iht. pkt. III.1.3.
— Udfyldt ESPD dokumentation.
Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.
"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.
Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 4.4.2018 kl. 14:00, https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 6.4.2018 kl. 14.00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, senest iht. IV.2.2.
Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.
Udbudsmaterialer som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, og offentliggøres tirsdag 13.3.2018 kl. 14:00

Annullering
(07.07.2018)

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2.
Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:
— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,
— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,
— Oplysninger iht. pkt. III.1.3.
— Udfyldt ESPD dokumentation.
Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.
"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.
Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 4.4.2018 kl. 14:00, https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 6.4.2018 kl. 14.00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, senest iht. IV.2.2.
Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.
Udbudsmaterialer som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, og offentliggøres tirsdag 13.3.2018 kl. 14:00

Annullering
(07.07.2018)

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2.
Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:
— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,
— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,
— Oplysninger iht. pkt. III.1.3.
— Udfyldt ESPD dokumentation.
Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.
"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.
Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 4.4.2018 kl. 14:00, https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 6.4.2018 kl. 14.00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849
Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, senest iht. IV.2.2.
Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.
Udbudsmaterialer som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, og offentliggøres tirsdag 13.3.2018 kl. 14:00

Renovering af afd. 51 - Højstrupparken afsnit 2-3


FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
37830011
Vestre Stationsvej 5
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Franz Leitner
Telefon: +45 63125655
E-mail: fl@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
KPF Arkitekter AS
26 65 62 14
Sparregade 2
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Andreas Kops
Telefon: +45 89992242
E-mail: ako@kpf.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kpf.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation - Renovering af afd. 51 - Højstrupparken afsnit 2-3

 

Sagsnr.: KPF - 301079 - A2-3
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ombygning og renovering af almene boliger afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

Opført ca. 1951.

Bebyggelsen består af facader af rødt facadetegl og med rød vingetegl på tage. Bebyggelsen består af delvist åbne karréer i 2-4 etager.

Højstrupparken, Afsnit 2 og 3, består af 222 lejligheder fordelt på 44 opgange og 6 rækkehuse.

Herudover indrettes faciliteter til ejendomsfuktionærer og fællesfaciliteter i Afsnit 3.

I boligerne etableres delvist nyt bad og køkken.

Der monteres nye facadepartier.

Gavlvægge efterisoleres og øvrige facader omfuges.

Der udføres nye altaner.

Der monteres ballanceret ventilation, samt ny vand- og varmeinstallation.

Udvendige fællesarealer opgraderes med nye belægninger, adgangsveje, opholdsarealer, beplantninger mv.

Gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jf. Almenbolig-loven § 91 a.

Arbejderne udbydes i 7 fagentrepriser i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

A - Jord, beton- og murerentreprisen.

 

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45236000
45262520
45262300
45223220
45110000
45223210
45262410
45232440
45231300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

A - Jord, beton- og murerentreprisen.

125 Jordarbejder, ledninger

120 Jordarbejder

420 Kloakarbejder

220 Beton, pladsstøbt

226 Beton, renovering

510 Befæstelsesarbejder

520 Beplantningsarbejder

110 Nedbrydningsarbejder

241 Murerarbejder

250 Stålarbejder

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 35000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

B - Tømrerentreprisen

 

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44230000
45422000
45432100
45261210
45330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

B - Tømrerentreprisen.

273 Tømrerarbejder

271 Snedkerarbejder

345 Gulvarbejder

360 Tagarbejder

405 Blikkenslagerarbejder

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 35 000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

C - Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

C - Malerentreprisen.

331 Malearbejder

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 10 000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

D - Inventarentreprisen

 

Delkontraktnr.: D
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000
45421151
44410000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

D - Inventarentreprisen.

380 Inventararbejder

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 6 000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E - VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: E
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331000
45331210
44111520
44622000
45231300
45232100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

E - VVS-entreprisen.

410 VVS-arbejder

430 Ventilationsarbjeder

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 23 000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

F - EL-entreprisen

 

Delkontraktnr.: F
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231000
45315300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51 5000 Odense.

Højstrupparken 42-68.

Uffesvej 2-18.

Bystævnevej 21-59.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

F - EL-entreprisen.

450 EL-arbejder

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 15 000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

G - Altanentreprisen

 

Delkontraktnr.: G
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42417000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Højstrupparken afd. 51, afsnit 2-3, på følgende adresser i 5000 Odense.

Højstrupvej 12-40D.

Yrsavej 2-20.

Møllemarksvej 42-78.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

G - Altanelemententreprisen.

221 - Betonelemter, leverance (altaner)

222 - Betonelemter, montage (altaner)

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygherren modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygherren udvælge 5 deltagere til afgivelse af tilbud på baggrund af følgende kriterier:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår. Ansøgers omsætning skal være på mindst 18 000 000 ekskl. moms beregnet som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttende regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed,

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der har i forbindelse med projekteringen været afholdt en offentlig markeds dialog hvor 6 problemstillinger er blevet drøftet. Der har i denne forbindelse været stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse med problemstillinger. Hele denne dialog er offentlig tilgængelig for alle via dette link: https://www.comdia.com/fab/ide-udbud/hoejstrupparken. Efter endt dialog uploades fil med hele dialogen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med infomation om:

I. Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmesideadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mail adresse. Oplysninger om hvilken fagentreprise der ansøges om prækvalifikation til.

II. Ansøger skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af de i udelukkelsesgrunde:

A - Grunde vedr. straffedomme (jr. artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B - Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU).

C - Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed samt gennemsnitlige årsomsætning for de foreliggende regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Iht. punktet II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer,

— C: Teknisk og faglig formåen: Antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Relevante referencer (fra de sidste 5 år, max. 5 stk.) oplyses og uploades, samt antal ledende medarbejdere gennem de sidste 3 år oplyses. Der kan anvendes egne skabeloner til oplysning om referencer som udfyldes og uploades til udbudsportalen hvor prækvalifiktionsmaterialet foreligger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der tegnes kontrakt med én aktør for hver entreprise A, B, C, D, E, F, og G.

— Der skal stilles sikkerhed og garanti iht. AB92 med ændringer iht. udbudsmaterialet,

— Betalingsvilkår iht. AB92 med ændringer iht. udbudsmaterialet.

— Bygherren forbeholder sig ret til at ophæve kontrakterne i tilfælde af at der ikke opnås godkendelse af Skema B,

— ILO-konvention nr. 94. om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skal overholdes,

— Bilag 2017-01-05 - Rammeaftale Byg til Vækst skal overholdes,

— Bilag 13_Klausul for beskæftigelse af praktikanter og lærlinge skal overholdes.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849.

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2.

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3,

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 4.4.2018 kl. 14:00, https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849.

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 6.4.2018 kl. 14.00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849.

Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, senest iht. IV.2.2.

Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.

Udbudsmaterialer som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN579849, og offentliggøres tirsdag 13.3.2018 kl. 14.00.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud)lbk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til §7 stk. 5.

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens §§ 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt §7 stk. 2.

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Vaby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2018

Send til en kollega

0.222