23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
09.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
26.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/81479700.aspx

Udbyder

Langeland Forsyning A/S

Ombygning af Roløkke renseanlæg


Langeland Forsyning A/S

Opgavebeskrivelse Dette udbud vedrører ombygning af Roløkke renseanlæg. Roløkke renseanlæg ligger på Langeland nord for Spodsbjerg by. Langeland Forsyning A/S ønsker at fremtidssikre renseanlægget og øge forsyningssikkerheden ved at minimere de overløb der i dag sker fra oplandets pumpestationer under regn. Derudover skal Roløkke Renseanlæg udbygges således, at det i fremtiden skal kunne håndtere spildevandet fra den nordlige del af Langeland; Lohals Renseanlæg, Snøde Renseanlæg og Lejbølle Renseanlæg.
Opgaven udbydes som totalentreprise. Totalentreprisen omfatter følgende arbejder: jord og anlæg, byggeplads, nedbrydning, beton, stål, tømrer, vvs, afløb, ventilation, maler, smede, maskiner.
Entreprisen vedrører følgende:
-      Ny forbehandlingsbygning, indeholdende ny rist, ristegodspresse, indløbsflowmåler, sandfangsblæser opsætning af eksisterende afvander.
-      Nyt sandfang komplet med pumpe, rist, overløb m.m
-      Ny slamafvandingsbygning indeholdende skruepresse med tilhørende pumper, polymerunit m.m
-      Nyt bassin indeholdende spulepumper, tømmepumper og overløb 
-      Nyt slamlager
-      Ny blæserbygning
-      Ny udløbsbrønd
-      Renovering af mandskabsbygning
-      Diverse ledningsarbejder
-      Nye befæstede arealer
-      Nedrivning af diverse eksisterende bygninger ogbygværker
-      Nyt hegn omkring anlægget
Opgaven udføres mens renseanlægget er i drift og arbejdet skal derfor koordineres med driftspersonalet.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/81479700.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 8. marts 2018 14:02:19 CET
Deadline 26. marts 2018 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 3
CPV kode 45252000, 45232420, 45232421, 45252127
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/81479700.aspx

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Se udbudsmateriale

Kontaktperson

Navn Berit Bang-Jensen
Telefon +45 63516830
E-mail BBJ@Langeland-Forsyning.dk

Ordregiver

Navn Langeland Forsyning A/S
Adresse Nørrebro 207A
5900 Rudkøbing
DK
Telefon +45 63516830
E-mail BBJ@Langeland-Forsyning.dk
WWW http://www.langeland-forsyning.dk/

Modtager af tilbud

Navn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/81479700.aspx

 

Send til en kollega

0.143