23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 047-103279
Offentliggjort
08.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.04.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Rødovre Kommune

Aftale om teknisk rådgivning og bistand til ombygning af Roskildevej etape 3


Rødovre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Mica Lyngsø Russ
Telefon: +45 36377228
E-mail: cn23366@rk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1356-Raadgiverudbud_-_Roskildevej_etape_3
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Andersen & Grønlund ApS
26192625
Vænget 2
Viby Sj.
4130
Danmark
Kontaktperson: Jacob Dahlin
Telefon: +45 20895224
E-mail: jd@ag-aps.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ag-aps.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om teknisk rådgivning og bistand til ombygning af Roskildevej etape 3

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71322500
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende vej- og landskabsprojektering, fagtilsyn og byggeledelse af vejprojekt for Roskildevej etape 3. Strækningen er den 3. af 5 etaper.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Rødovre Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende vej- og landskabsprojektering, fagtilsyn og byggeledelse af vejprojekt for Roskildevej etape 3. Strækningen er den 3. af 5 etaper.

1. etape, Damhustorvet, forventes udført maj 2017 – april 2018.

2. etape, Auroravej til lidt vest for Veronikavej/Randrupvej, forventes udført maj – november 2018.

3. etape af Roskildevej, som er omfattet af dette udbud, omhandler ombygningen af Roskildevej på strækningen mellem lidt vest for Veronikavej/Randrupvej til Christiansdal.

Rødovre Kommune har fået udarbejdet et dispositionsforslag ”Fra Drive Through til Drive In” af Polyform Arkitekter. Dispositionsforslaget fastlægger de overordnede rammer for projektet både i forhold til trafik, byrum, og beplantning. Idéen bag forslaget er at inspirere passerende bilister til at stoppe op på Roskildevej og gøre deres indkøb her.

Vejen skal gøres attraktiv ved at udføre ændringer i hastighed, vejforløb, parkeringsforhold, belysning og beplantning, så man får lyst til at stoppe op.

Samtidig gøres vejen mere trafiksikker, hvor bl.a. forholdene for de bløde trafikanter forbedres. Bløde trafikanter får på en række lokaliteter bedre mulighed for at krydse vejen sikkert udenfor de signalregulerede kryds.

Hastigheden på Roskildevej nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Som udgangspunkt fastholdes busruter og deres stoppesteder som de er i dag på Roskildevej.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Andersen & Grønlund ApS.

Vænget 2, 4130 Viby Sj.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivers tilstedeværelse.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 5 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2018

Send til en kollega

0.109