23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-101758
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/69

Anmodning om deltagelse

Til
05.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/69

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Vindere

Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen

(05.09.2018)
Brødrene A & O Johansen
2620 Albertslund

Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen, Mariagerfjord Vand A/S

(05.09.2018)
Brødrene A & O Johansen A/S
2620 Albertslund

Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen, Morsø Forsyning A/S

(05.09.2018)
Brødrene A & O Johansen
2620 Albertslund

Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Vand A/S
32562361
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/69

Internetadresse for køberprofilen: www.aarhusvand.dk

I.1) Navn og adresser
Mariagerfjord Vand A/S
31486424
Islandsvej 7
Hadsund
9560
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/69

Internetadresse for køberprofilen: www.mariagerfjordvand.dk

I.1) Navn og adresser
Morsø Vand A/S
32479065
Nykøbing M
Nørregade 3
7900
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/69

Internetadresse for køberprofilen: www.morsoeforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/69
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Shared A/S
36072911
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/69

Internetadresse for køberprofilen: www.shared.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/69
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44162500
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af rør og komponenter til vandforsyning til Aarhus Vand A/S, Morsø Vand A/S og Mariagerfjord Vand A/S.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én hovedleverandør.

Leverancen omfatter levering af ledningsmateriale og/eller komponenter til vandforsyningsanlæg, herunder de forlangte prøver, kontroller, dokumentationer mv.

Kravene til materialeleverancer er specificeret i afsnit 4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Inden for de respektive Ordregivers forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af rør og komponenter til vandforsyning til Aarhus Vand A/S, Morsø Vand A/S og Mariagerfjord Vand A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 12 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår,

- Desuden skal der med ansøgningen medsendes en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikring. Kvalitetshåndbogen skal opfylde kravene svarende til ISO 9001 vedrørende dokumentstyring og indeholde firmaets kvalitetspolitik, -målsætning og – system.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ansøger skal derfor vedlægge en referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år. Tilsvarende opgaver defineres iht. til nedenstående. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Oplysningerne vedlægges ansøgningen:

- Referencer vedr. leverancer af tilsvarende opgaver.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

Oplysninger om tilbudsgiverens organisation, herunder angive navn og/eller navne på de relevante personer, som vil være tilknyttet opgaven.

Det er den valgte Leverandørs ansvar, at sikre at de nødvendige ressourcer til produktion og prøvning er til sted hos de underleverandører, der benyttes.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Faktura skal fremsendes elektronisk, på baggrund af oplyste EAN-nummer og skal indeholde følgende oplysninger:

- Udstedelsesdato (fakturadato),

- Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen),

- EAN-nummer,

- De leverede produkter og ydelser,

- Fakturabeløb,

- Kontaktperson.

Varelinjen skal være entydig.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalevilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Aftalen indeholder krav om overholdelse afetik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.157