23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-100959
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.04.2018 Kl. 23:59

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Allerød Kommune

Opdateringer

Annullering
(19.09.2018)

Til orientering er udbuddet vedr. Allerød Genoptræningscenter er annulleret, da der er opstået usikkerhed om rammerne for projektet.

Allerød Genoptræningscenter - Totalrådgivning


Allerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune, Teknik og Drift
Bjarkesvej 2
Allerød
3450
Danmark
Kontaktperson: Troels Pedersen
Telefon: +45 21772730
E-mail: tp@lilholmogpartnere.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.alleroed.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Allerød Genoptræningscenter - Totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Allerød Kommune ønsker at samle sine genoptræningsfaciliteter ved Engholm.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Allerød Genoptræningscenter, Rådhusparken 58, 3450 Allerød.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med samling af Allerød Genoptræningscenter, agter Allerød Kommune at indgå en aftale om totalrådgivning vedr. arkitekt-, ingeniør og landskabsarkitektkompetencer.

Opgaven omfatter etablering af ny tilbygning og i forlængelse heraf åbning ind til eksisterende genoptræning, ligesom eksisterende plejeboligfløj skal renoveres og ombygges til træningsfaciliteter. Desuden skal etableres forplads til afsætning af patienter samt nye parkeringspladser, ligesom der skal etableres udeterrasse samt udearealer til træning i den nye gårdhave.

Udvidelsen af genoptræningscenteret skal bl.a. indeholde et nyt varmtvandsbassin.

Samlet areal af tilbygningen er brutto ca. 450 m2, hvoraf ca. 152 m2 udgør ny kælder. Håndværkerudgiften forventes at andrage ca. 16 000 000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelseskriterier fremgår af dokument "Betingelser for prækvalifikation".

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der henvises til dokument "Betingelser for prækvalifikation".

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til dokument "Betingelser for prækvalifikation".

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til dokument "Betingelser for prækvalifikation".

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsdokumenterne findes under følgende ID på den i punkt I.3 nævnte url: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/, TN194432A.

Ansøgere skal i forbindelse med afgivelse af anmodning om prækvalifikation udfylde dokumentet:

"e-ESPD", der er vedlagt udbudsmaterialet som xml-fil.

Hvis der er flere egnede ansøgere end det i punkt II.2.9 anførte, vil ordregiver udvælge baseret på ansøgernes oplysninger, jf. "Betingelser for prækvalifikation" punkt 2.4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.172