23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
05.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
14.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Faaborg-Midtfyn Kommune – By, Land og Kultur, Ejendom
Att.: Mads Schjøtt-Kristensen
mail-adresse: mschj@fmk.dk

Indlevering af tilbud

Til
22.03.2018 Kl. 13:00

Addresse
Faaborg-Midtfyn Kommune – By, Land og Kultur, Ejendom
Att.: Mads Schjøtt-Kristensen
mail-adresse: mschj@fmk.dk

Udbyder

Faaborg-Midtfyn Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(11.04.2018)
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland

Renovering- og tilbygning af daginstitution – Vesterparken


Faaborg-Midtfyn Kommune

Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renovering, ombygning og
tilbygning af Børnehaven Vesterparken. Børnehaven er beliggende Vesterparken 23, 5750 Ringe.
Der er flere børn i udsatte positioner i Vesterparken, og det betyder at pædagogikken skal tage
hensyn til at tage mindre grupper ud og fokusere en indsats. Der er flere flersprogede børn i
Vesterparken – og her er et kontinuerligt behov for sprogarbejde i mindre rum, men også udfolde
sprogarbejdet i hele institutionen.
I nuværende rammer er der udfordringer i forhold til at udfolde indsatser tilfredsstillende eller i
passende omfang. Det er ikke muligt at skabe glidende overgange i den integrerede institution – der
er ikke rum til disse overgange på en naturlig måde, og det manglende fælles hjerterum gør, at de
mindste børn sjældent møder og spejler sig i de større børn og omvendt. Der er ingen plads til fælles
samlinger, lokalerne er for små og ligger ikke i forbindelse af hinanden. Det er ikke muligt at udnytte
fællesskabet, fordi man ikke kan være sammen på samme tid, og det er en væsentlig mangel i
arbejdet med børn/forældre i udsatte positioner og flersprogede børn og forældre.
Det er ikke pædagogisk muligt at overskue flere børn, der færdes på forskellige områder af
institutionen. Der går dermed pædagogiske ressourcer fra til få børn, hvis disse findes i den ene del
af huset. Det vil styrke udnyttelsen af medarbejderressourcerne, hvis der var større overskuelighed
og bedre muligheder for at skabe mindre læringsmiljøer, der knytter sig til de mange typer af
læreplanstemaer.
Der skal lægges vægt på, at den nye bygning udføres ud fra tanken om en høj arealoptimering,
således, at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt, uden overflødig spildplads.
En bred og stor brugerinddragelse med workshops er ligeledes et tydeligt opdrag.
Det er meget vigtigt, at bygningens rum og arealer bliver så fleksible og multifunktionelle som mulig,
så de i fremtiden vil kunne bruges til både børnehave og vuggestuebørn.
Projektet skal indeholde fuld koordinering af bygherreleverancen som indeholder ADK, AIA og ABA,
der skal ikke udføres projektering af denne bygherre leverance.
Der skal indhentes tilbud, deltagelse og styring af møder med brugerne omkring ADK samt tilsyn på
udførelsen af ADK, AIA og ABA.
Annonceret 5. marts 2018 14:00:00 CET
Deadline 22. marts 2018 13:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 71221000, 71300000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier I forbindelse med udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Faaborg-Midtfyn
Kommune, vil følgende parametre blive bedømt og vægtet:
1. Den samlede pris på totalrådgiverydelsen
Prisen vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala fra 1 til 7 med stigende værdi.
Point tildeles efter en skala af 7 lige store intervaller liggende mellem højeste og laveste pris.
Det tildelte point for samlet pris vil blive vægtet: 40%
2. Tilbudsgivers samt underrådgivers erfaringer fra tidligere lignende projekter med særlig vægt
på, nybyggeri, renoveringer og ombygning af børnehaver og vuggestuer, med kreative og
innovative udformninger.
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for samlet pris vil blive vægtet: 30 %
3. Tilbudsgivers organisering i forbindelse med løsning af opgaven, CV’er på
Nøglepersoner (Projekteringsleder, sagsarkitekt, sagsingeniør samt byggeleder).
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for organisering vil blive vægtet: 30 %
▪ Ved point lighed, tildeles opgaven til rådgiverne med den laveste pris.

Kontaktperson

Navn Mads Schjøtt-Kristensen
Telefon +45 72532196
E-mail mschj@fmk.dk

Ordregiver

Navn Faaborg-Midtfyn Kommune
Adresse Mellemgade 15
5600 Faaborg
DK
Telefon +45 72532196
E-mail mschj@fmk.dk
WWW www.fmk.dk

 

Send til en kollega

0.206