23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096096
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.04.2018 Kl. 23:59

Addresse
https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=206084

Udbyder

Ringsted Kommune

Vindere

Valgt firma

(16.05.2018)
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Opdateringer

Rettelse
(06.03.2018)

I.3
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.eu.eu-supply.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.eu.eu-supply.com
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=206084
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=206084

Vedligeholdelse af offentlige vandløb


Ringsted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kommune
18957981
Sct. Bendtsgade 1
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Projektleder, Orla Johannsen
E-mail: orjo@ringsted.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.eu.eu-supply.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.eu.eu-supply.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Ringsted Kommunes vedligeholdelse af offentlige vandløb

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelse af vedligehold af offentlige vandløb, herunder grødeskæring, fordelt på ca. 136 km åbne vandløb og ca. 24 km rørlagte vandløb i Ringsted Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører udførelse af vedligehold af offentlige vandløb, herunder grødeskæring, fordelt på ca. 136 km åbne vandløb og ca. 24 km rørlagte vandløb i Ringsted Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15. december 2015) regelsæt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten af ordregiver forlænges med op til 3 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver for de seneste tre disponible regnskabsår kan dokumentere at have haft en samlet årlig omsætning på mindst 2 500 000,00 DKK.

Det er endvidere et mindstekrav, at tilbudsgiver for de seneste tre disponible regnskabsår kan dokumentere en årlig egenkapital på minimum 1 000 000,00 DKK.

Kan tilbudsgiver, som følge af at være en nyoprettet virksomhed, ikke fremvise tal for årsomsætning og egenkapital, accepteres anden form for dokumentation, der sikrer, at tilstrækkelig økonomisk formåen er til stede hos tilbudsgiver. Dette kan evt. være oplysninger fra indeværende regnskabsår.

Som dokumentation for overholdelse af mindstekrav, skal den vindende tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning, samt den krævede positive egenkapital.

Såfremt tilbudsgiver støtter ret på en anden økonomisk aktørs kapacitet, skal der vedlægges en særskilt ESPD for denne aktør.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører skal der vedlægges en separat ESPD for hver aktør i sammenslutningen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst to sammenlignelige opgaver inden for vandløbsvedligehold inden for de seneste 3 år.

Som dokumentation for overholdelse af mindstekravet, skal tilbudsgiver vedlægge en liste over de betydeligste leverancer inden for vandløbsvedligehold, udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal samlet omfatte mindst 30 km med mejekurv og 100 km med håndredskaber pr. år.

Ordregiver ser gerne, at tilbudsgiver ud for hver reference oplyser følgende:

a. Arbejdsomfang, km vandløb pr. metode (mejekurv / håndredskab);

b. Kontraktperiode;

c. Kontraktsum;

d. Oplysning om kunde, herunder kontaktoplysninger.

Tilbudsgiver kan max. angive 3 referencer, og referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det maksimale antal referencer er også gældende for tilbudsgivere, som består af et konsortium, eller såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. Såfremt en ansøgning indeholder flere end 3 referencer, lægges der vægt på de første 3 angivne referencer.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tage kontakt til de oplyste kunder, med henblik på at verificere, at tilbudsgiver har udført den pågældende reference for kunden med et indhold som beskrevet.

2) Det er desuden et mindstekrav, at tilbudsgiver for den faglige leder kan dokumentere en faglig relevant uddannelse og/eller erfaring inden for vandløbsvedligehold, landskabspleje o. lign. Ved faglig leder forstås den person, der fastlægger de faglige standarder, udfører kvalitetsstyring og har ansvaret for, at standarder og kvalitet efterleves. Der skal for den faglige leder kunne dokumenteres, at vedkommende har haft ansvaret for udførelsen af mindst 2 sammenlignelige opgaver inden for de seneste 3 år;

3) Endeligt er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere, at mindst 4 fastansatte medarbejdere, som forventes allokeret til varetagelse af opgaven, har gennemført en anerkendt åmandsuddannelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/04/2018
Tidspunkt: 08:00
Sted:

 

Tilbud fremsendes elektronisk. Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.261