23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 040-086927
Offentliggjort
27.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.komudbud.dk

Indlevering af tilbud

Til
26.04.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Opdateringer

Rettelse
(06.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 20-04-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-04-2018
Time: 10:00

Rettelse
(06.04.2018)

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 20-04-2018
Time: 12:01
Læses:
Dato: 26-04-2018
Time: 10:01

Annullering
(03.05.2018)

Annullering
(18.06.2018)

Levering af udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Kolding Kommune
29189897
Nytorv 11
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune
29189773
Rådhustorvet
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.komudbud.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kolding Kommune
29189897
Nytorv 11
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Maiken Nielsen
E-mail: maini@kolding.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.indkoeb@kolding.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af uddørs legeplads- og aktivitetsudstyr

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
37535200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedr. indkøb af legeplads- og aktivitetsudstyr til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Tilbudsgiver skal kunne levere produkter fra følgende kategorier: Legepladsudstyr i træ — både natur og malet/farvet, Legepladsudstyr i metal/stål, Multibaner, Fitness- og parkourudstyr, skaterudstyr, Sejl, Syntetisk faldunderlag og Multihuse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15.12.2015) hvilket betyder, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der bliver indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor der vil være direkte tildeling på produkter fra tilbudsliste, samt miniudbud mellem de 3 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 160 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges i op til 2x12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Gyldigt erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækningssum på min. 10 000 000 DKK pr. år.

Tilbudsgiver skal have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven, jf. udbudsloven § 142.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dækningssum på erhvervs- og produktansvarsforsikring på min. 10 000 000 DKK pr. år.

En tilbudsgiver som gennemsnitligt har haft et positivt resultat over de seneste 3 disponible regnskabsår, vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

Opfyldelse dokumenteres ved oplysninger i ESPD, og indsendelse af dokumentation for forsikringsforhold.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår minimum have 3 sammenlignelige referencer med kontraktværdi på 300 000 DKK eks. moms.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal minimum afspejle 3 forskellige produktkategorier, som tilbudsgiver skal kunne levere indenfor, jvf. udbuddets omfang. Referencerne skal desuden være leveringer til en kommune, stat eller region.

Opfyldelse dokumenteres ved oplysninger i ESPD, og indsendelse af dokumentation for forsikringsforhold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/04/2018
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Kolding Kommune

Indkøb og forsikring

Nytorv 11

6000 Kolding

Att.: Maiken Nielsen

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbud afleveres på ovenstående adresse. Efter endt tilbudsfrist vil tilbuddene blive åbnet af den ansvarlige udbudskonsulent. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:http://www.kfst@dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2018

Send til en kollega

0.162