23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-064396
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Fyns Almennyttige Boligselskab

Vindere

EL-arbejder

(29.01.2019)
Kemp & Lauritzen A/S
Roskildevej 12
2620 Albertslund

Gartnerarbejder

(29.01.2019)
Munck Forsyningsledninger a/s
Billedskærervej 7
5230 Odense M

VVS-arbejder

(29.01.2019)
Hauge Gruppen A/S
Bladstrupvej 9B
5270 Odense N

Inventararbejder

(29.01.2019)
HTH ØST A/S
Ørbæksvej 99
5220 Odense SØ

Malerarbejder

(29.01.2019)
Malergruppen A/S, Boris Christensen
Peder Skrams Vej 1
5220 Odense SØ

Tømrer- og lukningsarbejder

(29.01.2019)
S. Guldfeldt Nielsen A/S
Sivmosevænget 4A
5260 Odense

Nedbrydningsarbejder

(29.01.2019)
Kingo Karlsen A/S
F. L. Smidths Vej 17
8600 Silkeborg

Ventilationsarbejder

(29.01.2019)
HJ Ventilation A/S
Grønvænget 3
5260 Odense S

Råhus- og anlægsarbejde

(29.01.2019)
Jorton A/S
Højmevej 24
5250 Odense

Opdateringer

Rettelse
(16.02.2018)

VI.3
I stedet for:
Anmodningsfrist for deltagelse i prækvalifikationen skal ske inden den 21.2.2018, kl. 12.00.
Læses:
Anmodningsfrist for deltagelse i prækvalifikationen skal ske inden den 21.3.2018, kl. 12.00.

Renovering af Korsløkken afd. 35, Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ


Fyns Almennyttige Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fyns Almennyttige Boligselskab
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Niels Møller Madsen
Telefon: +45 63125656
E-mail: nmm@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af Korsløkken afd. 35, Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fyns Almennyttige Boligselskab står bag realiseringen af den fysiske helhedsplan i afdeling 35, Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

Afdeling 35 er beliggende i boligområdet Korsløkken i den sydøstlige del af Odense. Afdelingen består af 1 hus, hus 35.1, som nærværende byggesag omhandler. Bygningen indeholder i dag 154 boliger, som efter renoveringen bliver til 144 boliger. Husene er opført i 5 etager samt kælder, der er i alt 14 opgange.

Hus 35.1 er opført i 1963.

Afdelingen er beliggende på matrikel 18a, Odense Jorder, Odense Kommune.

Byggeriet opdeles i følgende fagentrepriser:

A. Råhus og anlægsarbejder (RÅ),

B. Tømrer-, snedker- og lukningsarbejder (TØ),

C. VVS-arbejder (VVS),

D. El-arbejder (EL),

E. Malerarbejder (MA),

F. Ventilationsarbejder (VE),

G. Inventararbejder (INV),

Y. Gartnerarbejder (GA),

Z. Nedbrydningsarbejder (NE).

Det kan oplyses, at der vil blive afholdt "smut ind" informationsmøde i februar / marts 2018. Mødetidspunkt vil blive annonceret i dagspressen d. 20/2-2018.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 700 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Råhus- og anlægsarbejde

 

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler råhus- og anlægsarbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

Udbuddet findes under nr. TN508499A.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrer- og lukningsarbejder

 

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler tømrer- og lukningsarbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejder

 

Delkontraktnr.: C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler VVS-arbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

EL-arbejder

 

Delkontraktnr.: D
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler EL-arbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder

 

Delkontraktnr.: E
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler Malerarbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilationsarbejder

 

Delkontraktnr.: F
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler Ventilationsarbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Inventararbejder

 

Delkontraktnr.: G
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler Inventararbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gartnerarbejder

 

Delkontraktnr.: Y
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler Gartnerarbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Nedbrydningsarbejder

 

Delkontraktnr.: Z
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborgvej 189 – 215, 5220 Odense SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler Nedbrydningsarbejder, der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der skal afleveres:

— Udfyldt ESPD fra fagentreprenøren (Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon og mail),

— Baserer tilbudsgiver sig på andre virksomheders økonomiske formåen skal disse ligeledes udfylde ESPD og her skal del II, del III og del IV 1a og 2 a udfyldes,

— oplysning om økonomisk og finansiel kapacitet,

— organisationsdiagram eller skema,

— oplysning om teknisk og faglig kapacitet,

— oplysning om egnede referencer jf. punk III.1.3.

På baggrund af en generel egnethedsvurdering vil der blive udvalgt op til 6 prækvalificerede virksomheder pr. entreprise, som vil deltage i det endelige udbud.

I egnethedsvurderingen vil referencerne blive tillagt størst vægt. Tilbud som ikke lever op til de anførte minimumskrav vil ikke kunne tages i betragtning.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om de seneste 3 års økonomiske nøgletal:

Omsætning, resultat (EBIT) og egenkapital.

Kort erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer I virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskab.

Erklæringen afleveres alene såfremt, at regnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden.

De økonomiske oplysninger skal være revisorpåtegnede eller attesteret af pengeinstitut (for de seneste 3 år).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Til brug for prækvalifikation af fagentreprenør, skal der afgives følgende oplysninger:

A. Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefonnummer, mail og faxnummer på fagentreprenør,

B. Generelle oplysninger om ejerforhold, økonomi m.v. Erklæring med virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, balance og egenkapital. Dvs. revisorerklæring for de seneste 3 år.

For nystartede firmaer kan der vedlægges nøgletal minimum fra seneste regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor. De økonomiske oplysninger skal være revisorpåtegnede eller attesteres af ansøgers pengeinstitut. Kort erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden sidste regnskabsår. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt regnskabsåret er afsluttet for mere end seks måneder siden.

Tro- og loveerklæring om u-betalt, forfalden gæld til det offentlige.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Fagentreprenørens relevante referencer. Referencerne skal vise evne til udførelse af tilsvarende renoveringsprojekter i samme størrelse indenfor de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der tegnes kontrakt med én aktør for hver fagentreprise.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Alt udbudsmateriale, samt XML fil for ESPD placeres tilgængeligt på Byggeweb; www.rib-software.dk.

Der betales ikke vederlag for deltagelse I prækvalifikation eller for beregning af tilbud.

Information vedr. Byggeweb:

Den digitale tilbudsgivning for udbuddet vil foregå gennem projektwebsystemet www.rib-software.dk.

Når brugeren er opsat skal den efterfølgende indlogning på Byggeweb foregå gennem siden www.rib-software.dk.

Brugeroprettelsen og adgang er gratis.

Ved advisering om, at udbudsmaterialet er tilgængeligt, skal den bydende logge ind med sin oprettede bruger, og kan derigennem tilgå udbudsmaterialet der findes i de respektive mapper.

Ansøgning om prækvalifikation (digitalt):

Anmodningsfrist for deltagelse i prækvalifikationen skal ske inden den 21.2.2018, kl. 12.00.

Aflevering af tilbud (digitalt):

Tilbud skal uploades på Byggeweb udbudsportal. Tilbudsfiler skal uploades i fanen ’Tilbud’. Udbudsbrevet angiver afleveringsfristen.

Når afleveringsfristen er overskredet, vil de filer der er uploadet til tilbudsfanen pr. automatik blive overdraget til bygherre.

Det er muligt at aflevere før tid og få en kvittering, der kan udskrives.

Som bydende kan I indhente priser hos underentreprenører ved at kopiere indhold i udbudsringbindet.

Undervejs og efter udbuddet er Byggeweb-support til rådighed for alle implicerede aktører.

Kontakt supporten på tlf. 35 245 250 eller på support@rib-software.dk.

Se endvidere https://www.rib-software.dk/manualer for vejledninger til brug af Byggeweb.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse:http://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og forbrugerstyrrelsen, Carl Jacobsens vej 35
Valby
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der gælder en klagefrist på 20 kalender for klager over ikke at være blevet prækvalificeret. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens §7, stk. 1.

Bortset fra klager over ikke at være blevet prækvalificeret, som skal indgives som anført ovenfor, skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse I EU-tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og selskabsstyrelsen
København
Danmark
Telefon: +45 33307621

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.145