23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 029-063122
Offentliggjort
12.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
23.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
2600 Glostrup
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk

Udbyder

Hvidovre Kommune

Opdateringer

Rettelse
(14.03.2018)

VI.3
I stedet for:
Til orientering forventer ordregiver at udarbejde internt kontrolbud på de udbudte kontrakter
Læses:
Der er i kommunen for øjeblikket politiske overvejelser om, hvorvidt affaldsindsamlingen i fremtiden eventuelt skal ske helt eller delvist som intern opgaveløsning, eller løses i fælleskommunalt regi. Kommunen forventer, at en endelig beslutning kan træffes, når de modtagne tilbud under nærværende udbud er evalueret.


Yderligere oplysninger
Af Udbudsbekendtgørelsen fremgår at der udarbejdes et kontrolbud. Dette er imidlertid ikke korrekt. Som det fremgår af afsnit 1.1 i Udbudsbetingelserne, er der i kommunen for øjeblikket politiske overvejelser om, hvorvidt affaldsindsamlingen i fremtiden eventuelt skal ske helt eller delvist som intern opgaveløsning, eller løses i fælleskommunalt regi. Kommunen forventer, at en endelig beslutning kan træffes, når de modtagne tilbud under nærværende udbud er evalueret.

Rettelse
(15.03.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 16-03-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 23-03-2018
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 16-03-2018
Time: 12:05
Læses:
Dato: 23-03-2018
Time: 12:05

Annullering
(03.07.2018)

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidtangår del II, del III A, B og C, del IV B og C, samt del VI.
Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf
Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd
Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Uploaddokument«browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil, der vedlægges anmodningen.
Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.
Til orientering forventer ordregiver at udarbejde internt kontrolbud på de udbudte kontrakter.
Annullation:
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har den 26.6.2018 truffet beslutning om at annullere udbuddet af de 3 delaftaler. Annullationen skyldes, at der er et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte. De opgaver, som er omfattet af udbuddet, vil således fremadrettet (efter den nuværende kontrakts udløb) blive varetaget af Hvidovre Kommune i eget regi.

Annullering
(03.07.2018)

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidtangår del II, del III A, B og C, del IV B og C, samt del VI.
Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf
Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd
Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Uploaddokument«browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil, der vedlægges anmodningen.
Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.
Til orientering forventer ordregiver at udarbejde internt kontrolbud på de udbudte kontrakter.
Annullation:
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har den 26.6.2018 truffet beslutning om at annullere udbuddet af de 3 delaftaler. Annullationen skyldes, at der er et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte. De opgaver, som er omfattet af udbuddet, vil således fremadrettet (efter den nuværende kontrakts udløb) blive varetaget af Hvidovre Kommune i eget regi.

Annullering
(03.07.2018)

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidtangår del II, del III A, B og C, del IV B og C, samt del VI.
Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf
Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd
Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Uploaddokument«browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil, der vedlægges anmodningen.
Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.
Til orientering forventer ordregiver at udarbejde internt kontrolbud på de udbudte kontrakter.
Annullation:
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har den 26.6.2018 truffet beslutning om at annullere udbuddet af de 3 delaftaler. Annullationen skyldes, at der er et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte. De opgaver, som er omfattet af udbuddet, vil således fremadrettet (efter den nuværende kontrakts udløb) blive varetaget af Hvidovre Kommune i eget regi.

Indsamling af affald og genanvendelige fraktioner i Hvidovre Kommune


Hvidovre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hvidovre Kommune
Center for Trafik og Ejendomme, Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21
Hvidovre
2650
Danmark
E-mail: akn@hvidovre.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Bent Raben
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Bent Raben
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af affald og genanvendelige fraktioner i Hvidovre Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling af affald og genanvendelige materialer i Hvidovre Kommune fordelt på tre delaftaler:

Delaftale 1: Indsamling af dagrenovation opdelt på fraktionerne madaffald og restaffald.

Delaftale 2: Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme mv.

Delaftale 3: Tømning af glascontainere og papcontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indsamling af dagrenovation opdelt på fraktionerne madaffald og restaffald

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511100
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Hvidovre Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter tømning af beholdere til følgende fraktioner:

- Madaffald,

- Restaffald.

De 2 fraktioner skal til enhver tid holdes adskilt og må ikke sammenblandes.

Der skal primært tømmes:

- 2-kammerbeholdere ved haveboliger,

- 1-kammerbeholdere og minicontainere ved kommunale institutioner, etageboliger og erhverv,

- Nedgravede beholdere og sække ved enkelte etageejendomme og bebyggelser,

- Vipcontainere ved enkelte ejendomme.

Opgaven omfatter også:

- Opbevaring og udlevering af køkkenposer,

- Indkøb, opbevaring og levering af sække og foringsposer,

- Udlejning af vipcontainere til restaffald.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hvidovre Kommune har option på forlængelse på uændrede vilkår med et vilkårligt antal måneder, ad en eller flere gange, dog maksimalt 4 års forlængelse i alt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme mv.

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Hvidovre Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordningen omfatter afhentning af storskrald fra ca. 170 etageejendomme og større samlede bebyggelser samt haveaffald fra ca. 140 etageejendomme og større samlede bebyggelser. Udbuddet omfatter 16 storskraldsfraktioner og 1 haveaffaldsfraktion. De 17 fraktioner skal til enhver tid holdes adskilte, og må ikke sammenblandes.

Der skal primært afhentes storskrald ved følgende metoder:

- Tømning af vipcontainere, minicontainere og 2-hjulede beholdere,

- Afhentning og manuel indsamling med komprimatorvogn, kran/grab, sækkevogn/lift,

- Tømning af ophalercontainere,

- Afhentning/ombytning af elektronikbure.

Der skal primært afhentes haveaffald ved følgende metoder:

- Afhentning og manuel indsamling med kran/grab,

- Tømning af ophalercontainere.

Opgaven omfatter også:

- Udlejning af vipcontainere til brændbart affald,

- Lejlighedsvis udlejning, opstilling og hjemtagning af ophalercontainere til hhv. storskraldsfraktioner og haveaffald,

- Lejlighedsvis udlejning, opstilling og hjemtagning af minicontainere og 2-hjulede beholdere til enkelte storskraldsfraktioner,

- Lejlighedsvis udlån, opstilling og hjemtagning af bure til elektronik.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hvidovre Kommune har option på forlængelse på uændrede vilkår med et vilkårligt antal måneder, ad en eller flere gange, dog maksimalt 4 års forlængelse i alt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømning af glascontainere og papcontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Hvidovre Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter tømning af containere til følgende fraktioner:

- Pap,

- Glas.

De 2 fraktioner skal til enhver tid holdes adskilt og må ikke sammenblandes.

Der skal primært tømmes:

- Kuber til glas ved offentlige standpladser,

- Minikuber til glas ved etageejendomme og kommunale institutioner mv,

- Minicontainere, 2-hjulede beholdere og vipcontainere til pap ved kommunale institutioner, etageejendomme mv.

- Nedgravede beholdere til glas og til pap ved enkelte etageejendomme,

Opgaven omfatter også:

- Udlejning af vipcontainere til pap.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hvidovre Kommune har option på forlængelse på uændrede vilkår med et vilkårligt antal måneder, ad en eller flere gange, dog maksimalt 4 års forlængelse i alt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§135-137 finder anvendelse på nærværende udbud.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidtangår del II, del III A,B og C, del IV B og C, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf.

Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Uploaddokument«browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen»Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil, der vedlægges anmodningen.

Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.

Til orientering forventer ordregiver at udarbejde internt kontrolbud på de udbudte kontrakter.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.121