23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-059529
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vivabolig

Vindere

Valgt rådgiver

(08.02.2018)
Friis & Moltke A/S
Strandvejen 20
9000 Aalborg

Boliger på Annebergvej — delkontrakt om teknisk rådgivnig


Vivabolig

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vivabolig
Kayerødsgade 43
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Henning Rolf Christensen
E-mail: hrc@vivabolig.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.viva-bolig.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boliger på Annebergvej — delkontrakt om teknisk rådgivnig

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med etablering af boliger på Annebergvej i Aalborg, agter Vivabolig at indgå delkontrakt med Friis & Moltke A/S om teknisk rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning af byggesag, der udbydes som funktionsudbud i totalentreprise. Delkontrakten omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udarbejdelse af skitseforslag, arealdisponering, plan, snit og facader samt byggeprogram og tilsyn. Se pkt. IV.1.1 for yderligere beskrivelse.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Vivabolig antog primo 2017 Friis & Moltke A/S som totalrådgiver til projektering af 74 boliger på Annebergvej. Værdien af rådgivningsydelse var på daværende tidspunkt under tærskelværdien for tjenesteydelser, hvorfor kontrakten blev indgået uden forudgående udbud. I ultimo 2017 fik Vivabolig mulighed for at købe nabogrunden, hvilket medførte en betydelig udvidelse af projektet, som på dette tidspunkt allerede var langt i projekteringen. På baggrund heraf har ordregiver foretaget en vurdering af delydelsesreglens anvendelighed. Det er ordregivers vurdering, at kontrakten kan tildeles Friis & Moltke A/S uden udbud, idet betingelserne for at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 — som følge af kontraktens anslåede værdi og sammenhæng med det samlede bygge- og anlægsprojekt — er opfyldt. Den øvrige del af projektet, herunder tekniske rådgivning og bygge- og anlægsarbejder, udføres i totalentreprise og vil blive udbudt i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II. Delkontrakten forventes indgået efter udløbet at standstill-perioden.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Friis & Moltke A/S
Strandvejen 20
Aalborg
9000
Danmark
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ordregivers indgåelse af en kontrakt efter proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Det Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt forudsat, at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. lovens § 7, stk. 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2018

Send til en kollega

0.227