23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 024-050166
Offentliggjort
03.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Niras A/S
Kontaktperson: Birgitte Møller
E-mail: SCA-PQ@4projectsmail.com

Udbyder

Projektafdelingen For Det Nye

Opdateringer

Rettelse
(15.02.2018)

II.2.4
I stedet for:
Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise. Der er optionen på drift og vedligehold i 5 år.
Læses:
Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11 solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise.

II.2.5
I stedet for:
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
Læses:
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10

II.2.11
I stedet for:
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Der er optionen på drift og vedligehold i 5 år. Betingelser herfor fremgår af udbudsmaterialet.
Læses:
Optioner: nej

Annullering
(29.03.2018)

Region Midtjylland har d. 1.2.2018 offentliggjort udbuddet vedr. udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus.
Ved udløbet af ansøgningsfristen d. 1.3.2018 kl. 12:00 er der modtaget fem ansøgninger om prækvalifikation.
Ved konditionsmæssigheds- og egnethedsvurderingen af de modtagende ansøgninger, har det desværre vist sig, at flere af ansøgningerne indeholder formelle fejl og mangler. Region Midtjylland har derfor, i samarbejde med sine tekniske og juridiske rådgivere, valgt at annullere udbuddet på grund af manglende konkurrence.
Regionen har i stedet valgt at udbyde kontrakten på ny, denne gang under udbudsformen Offentligt udbud (dvs. et udbud uden prækvalifikation). Udbuddet forventes genudbudt primo april 2018. I den forbindelse har Region Midtjylland besluttet at indbyde interesserede tilbudsgivere til et orienteringsmøde, hvor regionens rådgivere vil præsentere projektet, herunder gennemgå de formelle krav og forhold, som tilbudsgiverne skal tage højde for i forbindelse med deltagelsen i et EU-udbud.
Orienteringsmødet afholdes d. 26.4.2018 kl. 13:00.
Mødested:
Aarhus Universitetshospital.
V/ Projektafdelingen For DNU.
Palle Juul-Jensen Boulevard 9, Indgang J.
8200 Aarhus N

DNU - Etablering af solcelleanlæg i totalentreprise


Projektafdelingen For Det Nye

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland v/Projektafdelingen for DNU
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Bettina Wolff
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dnu.rm.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Ceres Allé 3
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Møller
Telefon: +45 61557233
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://niras.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
NIRAS A/S
Aarhus C
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Møller
E-mail: SCA-PQ@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.niras.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNU - Etablering af solcelleanlæg i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45300000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11 solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09300000
09330000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Palle Juul-Jensen Boulevard 99.

8200 Aarhus N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11 solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise. Der er optionen på drift og vedligehold i 5 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygherre påregner at prækvalificere op til fem ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på komplekst byggeri i drift, fx hospitaler, laboratorier, produktionsvirksomheder, farmaceutisk industri eller tilsvarende,

- at ansøger har erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på flade tage med tagpap, hvor eksisterende tagpap ikke må gennembrydes.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optionen på drift og vedligehold i 5 år. Betingelser herfor fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning,

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig omsætning,

- Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 30 mio. kr.

Egenkapital,

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført (men ikke nødvendigvis afsluttet) inden for de seneste fem år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøger skal vedlægge mindst 2 referencer, der dokumentere erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på mindst 100 kW peak,

- Ansøger skal vedlægge mindst 1 reference, der dokumenterer erfaring med levering og montering af solcelleanlæg eller lignende på/i komplekst byggeri i drift under udførelsen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, bl.a. ABT 93. Herunder sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning om prækvalifikation skal sendes til mailadressen SCA-PQ@4projectsmail.com.

Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen, skal disse stilles skriftligt via mailadressen SCA-PQ@4projectsmail.com senest den 19. februar 2018. Besvarelse af spørgsmål under prækvalifikation, herunder eventuelle rettelsesbreve m.v., der måtte være en følge af de fremsendte spørgsmål, vil løbende blive uploadet til View-point: https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=2f61e947-5a4d-43bb-9a79-372585588508&isRec=true.

PQ ansøgerne opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet inde på Viewpoint.

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome.

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Der henvises til udbudsmaterialet Udbudsbetingelser for krav til udfyldelse af ESPD.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver, der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere. Alternativt kan derefter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD.

Udvalgte ansøgere kan blive bedt om at fremlægge dokumentation iht. Udbudslovens § 152 for de oplysninger,der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Ansøgning om prækvalifikation afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (paradigme er vedlagt udbudsmaterialet), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre. Såfremt erklæringen modforventning ikke er vedlagt, vil bygherre indhente den med kort frist forud for udvælgelse/prækvalifikation.

Hvis ansøger - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af ansøgning baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skalder udfyldes særskilte ESPD’er for sådanne ressourceaktører. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i ansøgerteamet, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2018

Send til en kollega

0.14