23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 022-047187
Offentliggjort
01.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
e-mail til Thorsten Elsig med henblik på at opnå adgang til mappen på iBinder

Indlevering af tilbud

Til
13.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Se link i udbudsteksten

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

Valgt udlejer

(20.03.2018)
Godik ApS
Terndrupvej 100
9460 Brovst

Rammeaftale om leje af materiel til pladsetablering


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Universitet
Nørregade 10
Kontaktpunkt(er): Thorsten Elsig
1017 København K
Danmark
Mailadresse: thorsten.elsig@adm.ku.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.cas.ku.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: www.ibinder.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: www.ibinder.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Københavns Universitet
Nørregade 10
1017 København K
Danmark
Internetadresse: www.ibinder.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale om leje af materiel til pladsetablering
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leje
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København

NUTS-kode DK011

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 4 000 000,00 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Ordregiver ønsker at samle leverancer til pladsetablering på én rammeaftale.
Rammeaftalen er påtænkt at skulle dække leje, levering, montering og returnering af materiel til pladsetablering for gennemførelse af forårsfestival samt andre arrangementer.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44000000, 31000000, 45000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 4 000 000,00 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: I tilbudslisten punkt 9 fremgår visse varer, og tjenesteydelser, som Ordregiver muligvis ønsker at aftage. Det drejer sig eksempelvis om servicetimer, transport, toiletter, affaldsbøtter og plast til hegn.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ordregiver skal kræve dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) fra den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med.
Ordregiver kan kræve dokumentationskravet opfyldt af tilbudsgiver ved fremlæggelse af serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, der skal være udstedt ikke mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet, eller for udenlandske tilbudsgivere dokumentation svarende til serviceattesten.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
309-0123/18-7000
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
13.3.2018 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 90 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 13.3.2018
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: år 2022
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet findes på iBinder. Interesserede tilbudsgivere bedes sende en e-mail til Ordregivers kontaktperson Thorsten Elsig med henblik på at opnå adgang til mappen på iBinder.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Lange Linie Allé 7
2100 København Ø
Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.1.2018

Send til en kollega

0.117