23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 014-029329
Offentliggjort
20.01.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Konsulttjänster inom management, projektmetod och teknisk stöd 2018


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 009-016047)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Sandrine Pendu
E-post: sandrine.pendu@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster inom management, projektmetod och teknisk stöd 2018

Referensnummer: T2017-03636
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholms stads trafikkontor inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling av konsulttjänster avseende dels stöd inom management och projektmetod, dels stöd för utveckling av teknisk verksamhet.

Ramavtal kommer att tecknas separat för varje område med maximalt tre (3) leverantörer per respektive område.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/01/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 009-016047

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/02/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/02/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 13/05/2018
Ska det stå:
Datum: 20/05/2018
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 13/02/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 20/02/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.147