23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 001-000794
Offentliggjort
03.01.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nybro Värmecentral AB

Avfallskrossar för hushålls- och verksamhetsavfall till en bränsleprepareringslinje


Nybro Värmecentral AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Nybro Värmecentral AB
556777-3923
Verktygsgatan 12
Nybro
38280
Sverige
Kontaktperson: Niklas Lindvall
E-post: niklas.lindvall@nybroenergi.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nybro.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvkizvip&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvkizvip&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Avfallskrossar för hushålls- och verksamhetsavfall till en bränsleprepareringslinje

Referensnummer: 17/5
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen gäller leverans, montage och drifttagning av två stationära krossar monterade i serie för hushålls- och verksamhetsavfall.

Kross 1 är en förkross och ska vara av typen "dubbelvalsig". Den ska tillverka en materialfraktion av ca <450 mm.

Kross 2 är en finkross och ska vara av typen "långsamtgående" och ska skapa en materialfraktion kring <100 mm.

Kapaciteten på produktionslinjen ska vara kring 45 ton/h baserat på 50 % hushållsavfall och 50 % verksamhetsavfall.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
39713300
45213270
45222100
45315100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE213
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller leverans, montage och drifttagning av två stationära krossar monterade i serie för hushålls- och verksamhetsavfall.

Kross 1 är en förkross och ska vara av typen "dubbelvalsig". Den ska tillverka en materialfraktion av ca <450 mm.

Kross 2 är en finkross och ska vara av typen "långsamtgående" och ska skapa en materialfraktion kring <100 mm.

Kapaciteten på produktionslinjen ska vara kring 45 ton/h baserat på 50 % hushållsavfall och 50 % verksamhetsavfall.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/01/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/06/2018
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29/12/2017

Send til en kollega

0.168