23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 001-000741
Offentliggjort
03.01.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Avesta Vatten och Avfall AB

Externa transporter


Avesta Vatten och Avfall AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 237-492287)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Avesta Vatten och Avfall AB
556827-5084
Box 157
Avesta
77424
Sverige
Kontaktperson: Andreas Luiga
E-post: andreas.luiga@sidecore.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.avesta.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Externa transporter

Referensnummer: 17-089
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90512000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal avseende transporter av avfall från återvinningscentraler till avfallsanläggningar. Upphandlingen är uppdelad i två avtalsområden: Fjärrtransporter respektive Lokala transporter. Anbud kan lämnas på ett eller båda områdena.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29/12/2017
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 237-492287

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 05/01/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 08/01/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/01/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 09/01/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.155