23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 001-000652
Offentliggjort
03.01.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Livsmedelsverket

Laboratorietjänster för åren 2018-2021


Livsmedelsverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Livsmedelsverket
202100-1850
Box 622
Uppsala
75126
Sverige
Kontaktperson: Ann Broström
E-post: inkop@slv.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://slv.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster för åren 2018-2021

Referensnummer: 2017/01177
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Livsmedelsverket inbjuder till anbudsgivning avseende laboratorietjänster för analys av:

— bekämpningsmedelsrester i frukt & grönsaker, spannmål samt animalier,

— marina biotoxiner och mikroorganismer i tvåskaliga blötdjur samt identifiering och kvantifiering av toxinproducerande alger i havsvatten,

— olivolja (äkthet) option.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 37 690 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Del nr: 1 Anbudsområde A
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdelning tillåten enligt följande se upphandlingsdokumentets bilagor:

Anbudsområde A1 "frukt & grönsaker" med samtliga metoder i Tabell A.1.1–1.12, bilaga A1.

Anbudsområde A2 "spannmål" med samtliga metoder i Tabell A.2.1–2.7, bilaga A2.

Anbudsområde A3 "animalier" med samtliga metoder i Tabell A.3.1–3.2, bilaga A3.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Samtliga delar har tilldelats Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB.

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Del nr: 2 Musslor och alger
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Analys av musslor och alger får uppdelas enligt följande:

— B1 Marina biotoxiner i musslor,

— B2 Toxinproducerande alger i havsvatten,

— B3 E.coli i mussla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Delområde B1 och B3 har tilldelats Eurofins Food & Feed Testing AB. Delområde B2 har tilldelats SMHI.

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Analys av olivolja (äkthet).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Inga anbud inkom.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 078-150744
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: A1-A3
Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster för åren 2018-2021

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/09/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
556336-2473
Box 887
Lidköping
53118
Sverige
E-post: AnjaHullberg@eurofins.se
Nuts-kod: SE

Internetadress:http://www.eurofins.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 28 557 400.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 28 557 400.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: Delområde B2
Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster för åren 2018-2021

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/09/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SMHI
202100-0696
Folkborgsvägen 17
Norrköping
60176
Sverige
E-post: sofia.astrom@smhi.se
Nuts-kod: SE

Internetadress:http://www.smhi.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Del nr: Delområde B1 och B3
Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster för åren 2018-2021

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/09/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
556336-2473
Box 887
Lidköping
531 18
Sverige
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 8 132 600.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 8 132 600.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Totalt inkom 3 anbud. För delområde A1-A3 inkom ett anbud. För delområde B1 och B3 inkom ett anbud. För anbudsområden B2 inkom två anbud. För delområde C inom inget anbud. Avtal tecknades med Eurofins 2017-12-11. Överenskommelse tecknades med SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2017-12-12.

Visma annons: https://opic.com/id/afrygyrsxz.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29/12/2017

Send til en kollega

0.21