23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 210-435523
Offentliggjort
02.11.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.11.2017 Kl. 05:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gosixtorww

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Valgt totalentrepriseteam

(30.08.2018)
GVL Entreprise, Rubow Arkitekter og Dominia

Generationernes Frederiksberg - Plejecentret Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Smallegade 1
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Jesper Strunge Jensen
Telefon: +45 56141030
E-mail: ingenior@strunge.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.frederiksberg.dk

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Boldklubs Fond
18714493
c/o Frederiksberg Boldklub, Jens Jessens Vej 24
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Jesper Strunge Jensen
Telefon: +45 56141030
E-mail: ingenior@strunge.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/fb/fonden-hvem-er-vi/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gosixtorww
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gosixtorww
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: lokal myndighed og erhvervsdrivende fond
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: boliger og offentlige faciliteter samt fritid og kultur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise Generationernes Frederiksberg. Plejecentret Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven består både af nedrivning og opførelse af nyt byggeri. Konkret er der tale om:

# Nedrivning af Ingeborggården i to eller flere etaper og klubhuset for Frederiksberg Boldklub i en etape;

# Opførelse af én eller flere bygninger — i to eller flere etaper — på tilsammen ca. 18 000 m2 til det nye Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub med tilhørende p-pladser og udearealer;

# Etablering af nye forbindelser, byrum og sammenhænge inden for konkurrenceområdet;

# Forslag til, hvordan de nye forbindelser, byrum og sammenhænge, som nævnes ovenfor, forbinder med den omkringliggende by;

# Etablering af i alt 77 parkeringspladser samt 180 cykelparkeringspladser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 332 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

2000 Frederiksberg, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudslovens § 58. Se nærmere i ubuddsbrev og udbudsmateriale på iBinder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 332 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/03/2018
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Frederiksberg Kommune og FB-Fonden modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på opgaven, vil Frederiksberg Kommune og FB-Fonden udvælge 5 ansøgere.

Bedømmelsen af referencerne tager udgangspunkt i, om referencerne er sammenlignelige med projektet med hensyn til karakter og omfang i forhold til den udbudte kontrakt, herunder om referencerne vedrører byggeri i totalentreprise af tilsvarende opgaver med en høj arkitektonisk og byggeteknisk værdi.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i prækvalifikationsbetingelserne.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i prækvalifikationsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2017
Tidspunkt: 05:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/12/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er tale om et genudbud af et nu annulleret udbud (udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 202-364592), foranlediget af ordregivers ønske om at forhøje loftet over tilbudspriserne.

Ud fra en forventning om, at deltagerne i dette udbud vil være de samme som i det nu annullerede udbud, er der anvendt en komprimeret udbudstidsplan. Såfremt der måtte komme ansøgninger om prækvalifikation fra parter, der ikke har deltaget i den nu annullerede udbudsforretning, vil ordregiver se velvilligt på en eventuel forespørgsel om at forlænge tidsplanen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Frederiksberg Kommune og FB-Fondens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt (prækvalificeret), jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Frederiksberg Kommune og FB-Fonden har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Frederiksberg Kommune og FB-Fonden har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2017

Send til en kollega

0.125