23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 203-417566
Offentliggjort
21.10.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
20.11.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

DN Group A/S

Vindere

Totalentreprenør

(23.10.2017)
DN Group A/S
Nytorv 5,1
6000 Kolding

VVS-entreprisen

(24.05.2018)
Star VVS A/S
Murervej 16
6710 Esbjerg V

Elentreprisen

(24.05.2018)
Lindpro A/S
Vejlevej 136
6000 Kolding

Opdateringer

Rettelse
(02.11.2017)

III.1.2
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
A) Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 5 000 000 DKK
b) Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 000 000 DKK
c) Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
1) Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 10 000 000 DKK (for VVS entreprisen dog 20 000 000 DKK)
2) Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 000 000 DKK
3) Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

Annullering
(24.05.2018)

Gimbelgrunden - VVS-entreprise, El-entreprise, Ventilationsentreprise og Elevatorentreprise vedr. byggeri af 144 boliger i Kolding


DN Group A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DN Group A/S
80263317
Nytorv 5, 1. sal
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Jan Jensen
Telefon: +45 23547133
E-mail: jj@dn-group.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dn-group.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
DN-group A/S
80263317
Nytorv 5, 1. sal
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mads Dizell Holm
Telefon: +45 25828255
E-mail: mdh@dn-construction.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dn-construction.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: byggeri

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DN-Group A/S. Gimbelgrunden. VVS-entreprise, El-entreprise, Ventilationsentreprise og Elevatorentreprise vedr. byggeri af 144 boliger i Kolding. Prækvalifikation.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdernes Andelsboligforening Kolding, Afd. 66 v/ Bovia har indgået aftale med DN Group A/S om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende 6 290 m² ungdomsboliger på ejendommen matr. nr. 56ay, Kolding Markjorder — benævnt Gimbelgrunden.

AAB er som almen boligselskab omfattet af udbudsloven og DN Group er dermed forpligtiget til at løfte udbudspligten.

DN Group har samtidig besluttet at udvide projektet med private ejerlejligheder i alt på ca. 1 200 m².

Det samlede udbudte projekt omfatter der ca. 7 500 m² opført i 7 etager samt kælder.

DN Group A/S udbyder som totalentreprenør entreprisearbejdet i ca. 20 underentrepriser og leverancer

Der er tidligere udbudt elemententreprise, betonentreprise og pæleentreprise. Ved nærværende bekendtgørelse udbydes VVS-, El-, Ventilation- og elevatorentrepriserne. Der vil senere blive udbudt flere fagentrepriser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kolding.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

VVS-entreprisen.

Arbejder omfatter i hovedtræk levering, montering og idriftsættelse af komplet installation for spildevand, regnvand, brugsvand og varme. Desuden leveres og monteres sanitet og teknisk isolering af alle rørledninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der har afleveret udfyldt og underskrevet ESPD og opfyldt mindstekravene vil der blive udvalgt maks. 5 tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencesituation for ordregiver. Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilationsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331000
45331200
45331210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kolding.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ventilationsentreprisen.

Arbejder omfatter i hovedtræk levering, montering og idriftsættelse af komplet ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, røgventilatorer, emhætter, ventilationskanaler og -armaturer samt teknisk isolering af kanaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der har afleveret udfyldt og underskrevet ESPD og opfyldt mindstekravene vil der bliveudvalgt maks. 5 tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencesituation for ordregiver. Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elentreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kolding.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

EL-entreprisen.

Arbejder omfatter i hovedtræk levering, montering, tilslutning og idriftsættelse mv. af komplet installation omfattende blandt andet byggestrøm, tavler og forsyning, føringsveje, lys- og kraftinstallationer i boliger og fællesområder, tilslutninger for VVS og ventilationer, adgangskontrolanlæg- og dørtelefonanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der har afleveret udfyldt og underskrevet ESPD og opfyldt mindstekravene vil der blive udvalgt maks. 5 tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencesituation for ordregiver. Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elevator-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kolding.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Elevatorentreprisen.

Arbejder omfatter i hovedtræk levering, montering, opsætning, afprøvning og idriftsættelse af komplet personelevatoranlæg klar til drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der har afleveret udfyldt og underskrevet ESPD og opfyldt mindstekravene vil der blive udvalgt maks. 5 tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencesituation for ordregiver. Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse årlig omsætning og egenkapital for de 3 seneste regnskabsår, samt soliditetsgrad for det seneste regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

A) Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 5 000 000 DKK

b) Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 000 000 DKK

c) Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremlægge 5 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelse af nybyggeri i tilsvarende karakter og hvor entreprenøren har udført arbejder af lignende karakter.

Referencerne skal have haft en entreprisesum på mindst 1 000 000 DKK vedr. elevatoentreprisen samt 3 000 000 DKK vedr. øvrige entrepriser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav til sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

AB92 med tilføjelser som anført i udbudsmaterialet

Ordregivers krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler som anført i udbudsmaterialet.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/11/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet (PQ) kan findes på https://www.rib-software.dk/, Udbudsnummer TN668995

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'en.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem på https://www.rib-software.dk Spørgsmål fra ansøgere inden aflevering af ansøgning skal stilles senest den 10.11.2017 Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via dette system, og svar og rettelsesblade vil også kunne downloades herfra. Ansøgere har selv ansvar for at oprette sig som bruger og holde sig orienteret omrettelsesblade mv.

Vejledning til ESPD kan findes på: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Selve ESPD skal udfyldes på: https://ec.europa.eu/tools/espd og uploades i xml-format på www.rib-software.dk

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal støtteerklæring herfor fremlægges.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2017

Send til en kollega

0.217