23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 175-358619
Offentliggjort
13.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.10.2017 Kl. 23:55

Addresse
https://permalink.mercell.com/73423479.aspx

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

Vindere

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Lundbergs Gulvbelægning
Poul Hansens Vænge 14
2640 Hedehusene

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
C.H. BYG A/S
Bækgårdsvej 66
4140 Borup

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Charles Christensen A/S
Læhegnet 71
2620 Albertslund

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Juul & Nielsen A/S
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Gustav Nielsens Eftf. ApS
Hovedgaden 426
2640 Hedehusene

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Enco A/S - El
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Malermester Willi Becke ApS
Høje Bøge 5
2850 Nærum

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Skou Gruppen A/S
Kærvej 34
2970 Hørsholm

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S
Vilhelm Bergsøes Alle 8
2860 Søborg

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Gladsaxe Bygningsentreprise ApS
Laurentsvej 32
2880 Bagsværd

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Claus Dalsgaard A/S
Energivej 40
2750 Ballerup

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Lindpro A/S - Glostrup
2600
Glostrup

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
HR Gulvservice ApS
Åkandehaven 44
2765 Smørum

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Lundgaard Tømrer-Snedkerfirma ApS
Skovparken 18
2680 Solrød Strand

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

(16.04.2019)
Malerfirmaet Kim Christensen ApS
Rødhøjgårdsvej 20
2630 Taastrup

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme


Høje-Taastrup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Høje-Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Niels Tiedemann
E-mail: nielsti@htk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/73423479.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.htk.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/73423479.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/73423479.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/73423479.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler om håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Høje-Taastrup Kommune udbyder rammeaftaler om håndværkerydelser til kommunens ejendomme. Håndværkerydelserne omfatter bygningsvedligeholdelse og mindre bygningsarbejder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/73423479.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
50710000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede årlige værdi er ca. 12 000 000 DKK ekskl. moms.

For at skabe større konkurrence og bedre mulighed for at deltage i udbuddet har kommunen opdelt rammeaftalerne i 5 fag (murer, tømrer, el, maler og gulvbelægning) og 3 geografiske områder, i alt 15 delaftaler. For hver af de 15 delaftaler vil kommunen indgå aftale med 3 leverandører i prioriteret rækkefølge. Arbejder med en anslået værdi under 150 000 DKK tildeles ved direkte tildeling (i prioriteret rækkefølge), og arbejder med en anslået værdi på 150 000 DKK og derover tildeles ved miniudbud.

Antallet af tilbudsgivere for hver delaftale begrænses til fem, hvis flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for udvælgelse som tilbudsgiver.

Tilbudsfristen forventes at være den 24.11.2017.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

To gange med ét år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved begrænsningen af tilbudsgiverens antal lægger Kommunen vægt på, i hvilken grad de 3 oplyste referencer er relevante for den omhandlede delaftale. I vurderingen heraf indgår, hvorvidt referencerne angår

— drifts- og vedligeholdelse af ejendomme inden for faget

— fast samarbejde om løbende udførelse af ydelser inden for faget

— forskelligartede ydelser inden for faget.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Elinstallatørvirksomheder skal opfylde krav om lovpligtig autorisation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2017
Tidspunkt: 23:55
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/11/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2017

Send til en kollega

0.112