23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 218-359076
Offentliggjort
13.11.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, Att: Claus Dyrlund, 4600 Køge, Telefon: +45 51615722, Mailadresse: cdj@ramboll.dk, www.ramboll.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.12.2012 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, Att: Claus Dyrlund, 4600 Køge

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Anlægsenheden

Opdateringer

Annullering
(01.07.2013)

Uafsluttet procedure
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse


Yderligere supplerende oplysninger

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen ved Anlægsenheden har modtaget tilbud, der samlet overskrider det styrende budget væsentligt. Direktoratet for Kriminalforsorgen har derfor besluttet at annulere licitationen uden ordretildeling begrundet i væsentlig overskridelse af det styrende anlægsbudget

Kriminalforsorgen har netop prækvalificeret de firmaer, som får mulighed for at afgive tilbud på de resterende seks storentrepriser, som er udbudt i licitation i forbindelse med opførelsen af det nye statsfængsel på Nordfalster. De prækvalificerede firmaer - fordelt på de seks storen-trepriser - er:
Storentreprise C (Råhus)
- E. Pihl & søn
- C. G. Jensen A/S
- B. Nygaard Sørensen A/S
Storentreprise D (Installationer)
- Wicotec Kirkebjerg A/S
- Brøndum A/S
- Lindpro A/S
- NCC Construction Danmark A/S
- Bravida Danmark A/S
Storentreprise E (Komplettering)
- B. Nygaard Sørensen A/S
- Enemærke og Petersen A/S
- Elindco Byggefirma A/S
- Skana Entreprise A/S
- GVL Entreprise A/S
Storentreprise F (Solceller)
- NCC Construction Danmark A/S
- Base Erhverv Øst A/S
- Solcellespecialisten A/S
Storentreprise G (Sikring)
- ELTEL Networks A/S
- Sikom Danmark A/S
- Bravida Danmark A/S
- G4S Security Services A/S
Storentreprise I (Terræn/landskab)
- C.G. Jensen A/S
- P. Malmos A/S
- Bdr. K. Hansen
- MSE A/S
- OK Grøn Anlæg A/S
De prækvalificerede firmaer skal afgive tilbud via det elektroniske udbudssystem EUSUPPLY.
Fristen for at afgive tilbud er fastsat til fredag den 3. maj 2013, kl. 11.


I stedet for:

II.1.5) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene.

Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 35 000 etage m2 omgivet af en 6 m høj og 1,5 km lang perimetermur. Byggestart er medio 2013 og færdiggørelse første halvår af 2015. Byggesagen er opdelt i 2 dele, som igen er opdelt i en række storentrepriser. Del 1 blev udbudt i juni 2012 og del 2, som er omfattet af denne bekendtgørelse om prækvalifikation, påregnes påbegyndt med prækvalifikation medio/ultimo januar 2013 og med efterfølgende udbud ca. 1 måned herefter.

Herudover påregnes der udbudt en række mindre arbejder i særlige entrepriser samt sikringsanlæg jf. særskilt annoncering.

Del 2 (opførelse af fængsel) omfatter følgende storentrepriser:

C: Råhus - omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv.

D: Installationer - omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg, elevatorer mv.

E: Komplettering- omhandlende murer, tømrer, stål, maler lukningsarbejder, tagdækning mv.

F: Solcelleanlæg placeret delvist på tag og delvist på terræn.

I: Gartner/terræn - omhandlende jord- og ledningsarbejde, beton og stål i terræn, belægninger, beplantning og inventar i terræn mv.

Der skal fremsendes separate og komplette ansøgninger for hver af de entrepriser der søges prækvalifikation til, såfremt der søges på flere, jf. pkt. IV.1.2.

III.2.3) Teknisk kapacitet.

2) Ansøgeren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte, såfremt den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1 500 000 DKK ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").

Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder.

Oplysningerne skal være attesteret af uvildig trejdepart.

Læses:
II.1.5) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene.

Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 35 000 etage m2 omgivet af en 6 m høj og 1,5 km lang perimetermur. Byggestart er medio 2013 og færdiggørelse første halvår af 2015. Byggesagen er opdelt i 2 dele, som igen er opdelt i en række storentrepriser. Del 1 blev udbudt i juni 2012 og del 2, som er omfattet af denne bekendtgørelse om prækvalifikation, påregnes påbegyndt med prækvalifikation medio/ultimo januar 2013 og med efterfølgende udbud ca. 1 måned herefter.

Herudover påregnes der udbudt en række mindre arbejder i særlige entrepriser samt sikringsanlæg jf. særskilt annoncering.

Del 2 (opførelse af fængsel) omfatter følgende storentrepriser:

C: Råhus - omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv.

D: Installationer - omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg mv.

E: Komplettering- omhandlende murer, tømrer, stål, maler lukningsarbejder, tagdækning mv.

F: Solcelleanlæg placeret delvist på tag og delvist på terræn.

I: Gartner/terræn - omhandlende jord- og ledningsarbejde, beton og stål i terræn, belægninger, beplantning og inventar i terræn mv.

Der skal fremsendes separate og komplette ansøgninger for hver af de entrepriser der søges prækvalifikation til, såfremt der søges på flere, jf. pkt. IV.1.2.

III.2.3) Teknisk kapacitet.

2) Ansøgeren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte, såfremt den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1 500 000 DKK ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").

Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder.

Oplysningerne skal være attesteret af uvildig trejdepart.

Dette punkt gælder ikke ansøgere til storentreprise I – Terræn.

Statsfængslet på Nordfalster - Storentrepriser (Rettet) (Resultat) (Annulleret)


Direktoratet for Kriminalforsorgen, Anlægsenheden

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Anlægsenheden, Strandgade 100
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72554000
Mailadresse: anlaegsenheden@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Claus Dyrlund
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615722
Mailadresse: cdj@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Claus Dyrlund
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615722
Mailadresse: cdj@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Claus Dyrlund
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615722
Mailadresse: cdj@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Offentlig orden og sikkerhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Statsfængslet på Nordfalster - Storentrepriser.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Nordfalster.
DANMARK.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 35.000 etage m2 omgivet af en 6 m høj og 1,5 km lang perimetermur. Byggestart er medio 2013 og færdiggørelse første halvår af 2015. Byggesagen er opdelt i 2 dele, som igen er opdelt i en række storentrepriser. Del 1 blev udbudt i juni 2012 og del 2, som er omfattet af denne bekendtgørelse om prækvalifikation, påregnes påbegyndt med prækvalifikation medio/ultimo januar 2013 og med efterfølgende udbud ca. 1 måned herefter.
Herudover påregnes der udbudt en række mindre arbejder i særlige entrepriser samt sikringsanlæg jf. særskilt annoncering.
Del 2 (opførelse af fængsel) omfatter følgende storentrepriser:
C: Råhus - omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv.
D: Installationer - omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg, elevatorer mv.
E: Komplettering- omhandlende murer, tømrer, stål, maler lukningsarbejder, tagdækning mv.
F: Solcelleanlæg placeret delvist på tag og delvist på terræn.
I: Gartner/terræn - omhandlende jord- og ledningsarbejde, beton og stål i terræn, belægninger, beplantning og inventar i terræn mv.
Der skal fremsendes separate og komplette ansøgninger for hver af de entrepriser der søges prækvalifikation til, såfremt der søges på flere, jf. pkt. IV.1.2.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Optioner omfatter mindre bygningsudvidelser og supplerende indretning af bygningskomplekset, som beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 27 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Statsfængslet på Nordfalster - Storentreprise C, Råhus
1)Kort beskrivelse
Kontrakten omfatter jordarbejde i forbindelse med bygninger, ledninger i jord, pladsstøbt beton (primært kældre og fundamenter), perimetermur, betonelementleverance- og montage, bygningsstål mv.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

3)Mængde eller omfang
Arbejdet omfatter jord- og betonarbejder samt bygningsstål i hele bygningskomplekset på ca. 35 000 etage m² fordelt på 10 bygninger samt ca. 1,5 km perimetermur. Arbejdet beskrives i følgende delarbejder: Jordarbejdet, ledninger i jord, pladsstøbt beton herunder perimetermur, betonelementer leverance og montage, badekabiner leverance og montage, bygningsmæssige stålkonstruktioner samt elevatorer.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Statsfængslet på Nordfalster - Storentreprise D, Installationer
1)Kort beskrivelse
Kontrakten omfatter VVS-installationer, Ventilation, Elinstallationer samt CTS-anlæg mv.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

3)Mængde eller omfang
Arbejdet omfatter alle VVS, ventilations- og elarbejder på bygningskomplekset på ca. 35.000 etage m² fordelt på 10 bygninger, dog ekskl. sikringsarbejder der udføres i særskilt entreprise iht. særskilt prækvalificering. Arbejdet beskrives i følgende delarbejder: VVS-installationer, Ventilation, Elinstallationer samt CTS-installationer.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Statsfængslet på Nordfalster - Storentreprise E, Komplettering
1)Kort beskrivelse
Kontrakten omfatter murer, tømrer, snedker, køkkener, fast inventar, stål, maler, lukningsarbejder, døre/vinduer, tagdækning mv.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

3)Mængde eller omfang
Arbejdet omfatter kompletteringsarbejder på hele bygningskomplekset på ca. 35 000 etage m² fordelt på 10 bygninger. Arbejdet beskrives i fagbeskrivelser for hvert af de indgåede fagområder.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Statsfængslet på Nordfalster - Storentreprise F, Solcelleanlæg
1)Kort beskrivelse
Kontrakten omfatter levering og montering af solcelleanlæg på bygningstage samt på terræn inkl. tilhørende elinstallation og invertere til et samlet solcelleanlæg, der pt. er estimeret til 1 000-1 500 m². Der udbydes endvidere option på yderligere solcelleanlæg for opgradering af byggeriet til BR2015 krav.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

3)Mængde eller omfang
Arbejdet forventes at omfatte levering og montering af 200-400 m² solcelleanlæg på bygningstage inkl. tilhørende elinstallation og invertere for tilslutning til bygningernes hovedtavler. Endvidere forventes arbejdet at omfatte levering og montering af 800-1 000 m² solcelleanlæg på terræn inkl. kabelføring, invertere og tilslutning til bygningskompleksets elinstallation.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Statsfængslet på Nordfalster - Storentreprise I, Terræn
1)Kort beskrivelse
Kontrakten omffatter anlægs- og gartnerarbejde i terræn, omfattende jordarbejder, belægninger, ledningsarbejder, beplantning samt inventar i terræn mv.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

3)Mængde eller omfang
Arbejdet omfatter alle terrænarbejder på bygningskomplekset uden for bygningerne, herunder også arbejder i gårdrum i forbindelse med bygningerne. Der gøres opmærksom på at der er foretaget indledende jordarbejder og etablering af byggepladsveje i forberedende entreprise i tidligere udbud.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav til sikkerhedsstillelser og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Al fakturering skal ske elektronisk, jf. lov nr. 1203 af 27.12.2003. Øvrige oplysninger vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Alle oplysninger påkrævet i denne udbudsbekendtgørelse skal afgives for hver enkelt deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Ved Prækvalifikationsanmodning:
I forbindelse med prækvalifikationsanmodningen skal der fremsendes Tro og Love erklæring om at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. (Forhold der er omfattet af Serviceattest).
Ved tilbudsgivning:
I forbindelse med tilbuddet skal alle tilbudsgivere aflevere tro og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997.
Ved kontraktindgåelse:
Den vindende tilbudsgiver skal forud for kontraktunderskrivelsen fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Der gøres opmærksom på, at det kan tage op til 14 dage at fremskaffe denne attest.
Der vil i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale blive stillet krav om, at.
1) alle medarbejdere tilknyttet entreprisen underskriver tavshedserklæring samt en samtykke erklæring om indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret til brug for sikkerhedsgodkendelse
2) løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri i henhold til kollektive overenskomster, jf. ILO’s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler og Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 115 af 27.6.1990 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde.
Evaluering:
Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Det vil sige, at entreprenøren skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal, hvis den enkelte entreprisekontrakt overstiger 300 000 DKK ekskl. moms. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens §§ 10-11, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, adresse, CVR-nr., og navn og e-mail adresse på ansøgers kontaktperson.
2) Generel virksomhedsbeskrivelse, samt oplysninger om ansøger, indeholdende oplysninger om virksomhedens form og ejerskab.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Erklæring om økonomiske nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) ansøgers samlede omsætning, herunder hvor stor en del egenproduktion udgør af omsætningen,
b) resultat før skat,
c) egenkapital,
d) soliditetsgrad.
Erklæringen skal være underskrevet af ansøgers revisor. CVR-nummer skal oplyses for hvert af de 3 regnskabår, der afleveres oplysninger for.
Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium af økonomiske aktører, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Dette kan fx. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om, at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Beskrivelse af de væsentligste referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver, gennemført inden for de seneste 5 år. Af hver reference skal kundens navn, opgavens samlede størrelse (økonomi eller areal) ansøgerens egne ydelser (indhold og økonomi) samt tidspunkt og sted for udførelsen fremgå. Der ønskes kun op til 10 referencer.
2) Ansøgeren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte, såfremt den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1 500 000 DKK ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").
Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").
Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de 4 områder. Oplysningerne skal være attesteret af uvildig trejdepart.
3) Beskrivelse af ansøgerens foranstaltninger til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde.
4) Beskrivelse af ansøgerens foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø og miljøforhold.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Prækvalifikation for de enkelte delaftaler vil blive foretaget ud fra nedenstående kriterier. Tilbudsgiverne vil blive udvalgt blandt de ansøgere, der vurderes at have tilstrækkelig økonomisk kapacitet i forhold til at udføre en opgave der mht. omfang og kompleksitet er som den udbudte. Blandt ansøgerne med tilstrækkelig økonomisk kapacitet udvælges de, der efter en samlet vurdering skønnes at have de bedste og mest relevante referencer og dermed tekniske kompetencer i forhold til den udbudte opgave. Vurdering af ansøgernes økonomiske kapacitet foretages på baggrund af de i III.2.2 anførte oplysninger, og ansøgernes tekniske kompetencer vurderes på baggrund af de i pkt. III.2.3 anførte oplysninger med hovedvægten på projekter fra referencelisten og ansøgerens karakterbog. Ved vurdering af den tekniske kapacitet lægges der særlig og positiv vægt på referencer, hvor ansøgerne har haft et ikke uvæsentligt omfang af egenproduktion og dermed ikke blot har udført arbejder ved hjælp af underentreprenører.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.12.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 3 papireksemplarer (1 original og 2 kopier) samt i en digital pdf-udgave på cd-rom eller usb-stik. Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres til Rambøll Danmark A/S, att.: Claus Dyrlund som anført under bilag A.
Til orientering kan det oplyses, at udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelige for de bydende entreprenører på ProjectWeb.
Det bemærkes at ordregiver i forbindelse med evaluering af de indkomne tilbud vil foretage kontrakttildeling således, at den samlede anlægssum bliver lavest mulig. Ordregiver vil i forbindelse med sin tilbudsevaluering tage højde for evt. tilbudte rabatter på flere samtidigt tilbudte delaftaler, jævnfør udbudsmaterialets nærmere oplysninger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet istandstillperioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.11.2012

Send til en kollega

0.11