23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.11.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding, telefon 79 79 16 76, att.: Henning Dalmer

Indlevering af tilbud

Til
22.11.2012 Kl. 12:00

Addresse
By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding

Udbyder

Kolding Kommune

Salg af storparcel til gårdhavehuse, Storgade, Lunderskov


Kolding Kommune

Kolding Kommune udbyder ejendommen, matr. nr. 13y og 13d Nagbøl by, Skanderup beliggende Storegade 48 og Storegade 50 i Lunderskov til salg.

Der er tale om en tidligere trælasthandel med et samlet grundareal på ca. 7.500 m², hvor Kommunen har nedrevet samtlige bygninger.

I henhold til lokalplanen 1.12.4 ”Ved Storegade/Dragsbæks Allé – en tæt-lav boligbebyggelse” fra 2007, kan der opføres 13 gårdhavehuse med fælles grønne områder. Boligerne skal opføres i gule teglsten og med tagpaptag med ensidig taghældning.

Boligerne kommer til at ligge centralt i Lunderskov og ligger som nabo til Hvidkildeområdet ned til Dragsbæk Mølleå, der er en del af en markant grøn kile midt i Lunderskov by, som strækker sig langt ud i landskabet på begge sider af byen.

Kommunen har igangsat en genopretning og opgradering af et større park-, skov- og naturområde omkring Dragsbæk Mølleå, som skal give større tilgængelighed og bedre udnyttelse af området, som et rekreativt og kreativt grønt åndehul midt i byen.

Storparcellen sælges til overdragelse efter nærmere aftale senest 3 måneder efter Byrådets godkendelse og salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Salgsmateriale og yderligere oplysninger kan ses på www.kolding.dk eller fås ved henvendelse til: By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding, telefon 79 79 16 76
Spørg efter Henning Dalmer

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 22. november 2012 kl. 12.00.

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse.

Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er dette fortsat til salg.

Send til en kollega

0.08