Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 078-151038
Offentliggjort
21.04.2017
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Udbud af udskillelse af veje i matriklen


Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 046-084342)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Mette Olling Vang
E-mail: fv0y@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/66229697.aspx

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af udskillelse af veje i matriklen.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71355200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på udskillelse af veje, der den 1.1.2017 er overgået fra at være private fællesveje til at være offentlige veje. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har som led i etablering af en gul betalingszone for parkering besluttet at gøre et stort antal private fællesveje på ydre Østerbro, ydre Nørrebro samt dele af Valby til kommuneveje. Opgaven består i at udskille disse veje i matriklen.

Ydelsen omfatter opmåling, skelafmærkning, udfærdigelse af nødvendige dokumenter samt nye ejendomskort for de berørte ejendomme, og registrering i matriklen af udskillelsen af områdets veje i overensstemmelse med udstykningslovens bestemmelser.

Der ønskes tilbud på levering af ydelsen indenfor 2.5 år. Kontrakten forventes at træde i kraft medio maj 2017.

Kontrakten er opdelt i delkontrakter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2017
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 046-084342

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 20/04/2017
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 20/04/2017
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/05/2017
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.115