Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 078-150437
Offentliggjort
21.04.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune udbyder rammeaftale til indkøb af nedgravede affaldbeholdere borgere og institutioner i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Ronni K. Andersen
Telefon: +45 46313059
E-mail: ronnika@roskilde.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Roskilde Kommune udbyder rammeaftale til indkøb af nedgravede affaldbeholdere borgere og institutioner i Roskilde Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Roskilde Kommune udbyder indkøb og levering af nedgravede affaldsbeholdere til borgere og kommunale institutioner i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune implementerer ny affaldssortering i hele Roskilde Kommune fra maj 2017 og skal i forbindelse med ny affaldssortering have indkøbt nye nedgravede affaldsbeholdere til borgere og kommunale institutioner i Kommunen.

Der vil være en option på indkøb af adgangs- og nøglesystemer, indkøb af fyldemelder samt levering af vedligeholdeses- og rengøringsaftale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 887 438.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Roskilde Kommune udbyder indkøb og levering af nedgravede affaldsbeholdere til borgere og kommunale institutioner i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune implementerer ny affaldssortering i hele Roskilde Kommune fra maj 2017 og skal i forbindelse med ny affaldssortering have indkøbt nye nedgravede affaldsbeholdere til borgere og kommunale institutioner i Kommunen.

Der vil være en option på indkøb af adgangs- og nøglesystemer, indkøb af fyldemelder samt levering af vedligeholdeses- og rengøringsaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en option på indkøb af adgangs- og nøglesystemer, indkøb af fyldemelder samt levering af vedligeholdeses- og rengøringsaftale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 111-196890
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Roskilde Kommune udbyder rammeaftale på indkøb af affaldsbeholdere og containere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/10/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Rubæk & Co
16255300
Frydenbaergsvej 11
Værløse
3500
Danmark
Telefon: +45 30352930
E-mail: anders@rubaek.dk
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 887 438.75 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2017

Send til en kollega

0.112