Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 078-150254
Offentliggjort
21.04.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.05.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjkkzqtewm

Udbyder

Sønderborg Kommune, Bygninger og Energi

Vindere

Valgt leverandør

(28.07.2017)
Reick Møbler A/S
Østermarkvej 10
6280 Højer

Sønderborg Kommunes udbud af specialdesignet inventar til Multikulturhuset


Sønderborg Kommune, Bygninger og Energi

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune, Bygninger og Energi
29189773
Rådhuset 10
Sønderborg
6100
Danmark
Kontaktperson: Jens Henrik Birkmose
E-mail: jhb@aart.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sonderborgkommune.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjkkzqtewm
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjkkzqtewm
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Sønderborg Kommunes udbud ad specialdesignet inventar til Multikulturhuset.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Visionen for det nye Multikulturhus er at samle Sønderjyllands Kunstskole samt hovedbibliotek under ét tag. Huset vil understøtte en lang række aktiviteter i regionens kunstmiljø for borgere og turister, herunder informationssøgning, foredrag, kurser, kunstudvikling og –udstilling, events og koncerter samt leg og andre aktiviteter, som pirrer nysgerrigheden og udfordrer sindet på nye måder og med nye indtryk og sammenhænge. Huset skal være et naturligt samlingssted for byens borgere. Det skal på uformel vis danne ramme om dagligdagen og understøtte demokratiseringen i området. Byggeriet skal åbne sig mod sine omgivelser — både ved at være tilgængelig de fleste af døgnets 24 timer og ved i sin opbygning at signalere åbenhed og imødekommenhed overfor nærmiljøet. Det skal være et »tredje« sted, hvor demokratisering, kultur og formidling eksisterer på tværs af de traditionelle opdelinger mellem institutioner og organisationer — en udviklingsdynamo for byen og regionen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering og montering af specialdesignet inventar til brug for indretning og ibrugtagning af det nybyggede/renoverede Multikulturhuset i Sønderborg (MKS). Specialinventaret er en delleverance til det samlede projekt: Iscenesættelse og inventar, Multikulturhuset Sønderborg.

Hele iscenesættelsesprojektet omfatter fire delprojekter, som AART architects er rådgiver på:

— Inventar, herunder specialdesign og standard;

— Digital formidling;

— Wayfinding;

— Aptering.

De fire delprojekter har overlappende funktioner, eksempelvis displays (digital formidling) integreret i reolgavle. Derfor vil der på leverandørens eget initiativ og ansvar løbende i processen, både under udvikling, produktion og montage, være behov for koordinering med de andre delprojekter og leverandører.

En stor del af projektet udgøres af reoler med diverse forskellige funktioner og opstillinger. For at sikre gennemprøvede, driftssikre løsninger samt fremtidig supplering skal det primære reolsystem baseres på et standardprodukt. Dette produkt skal tilrettes og integreres i husets overordnede reoldesignkoncept — som beskrevet og vist i projektmaterialet.

Indflytning og ibrugtagning af det samlede multikulturhus sker ultimo september.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tids- og procesplan / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Krav til standard reolsystem / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 07/07/2017
Slut: 29/09/2017
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/05/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2017

Send til en kollega

0.106