23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 027-047694
Offentliggjort
08.02.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.okonomi.aau.dk/indkob/udbud/

Anmodning om deltagelse

Til
08.03.2017 Kl. 12:00

Addresse
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst
Kontaktperson: Karina Winther Jensen
Telefon: +45 99407429
E-mail: kwj@adm.aau.dk

Udbyder

Aalborg Universitet

Vintertjeneste på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København


Aalborg Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Universitet
29102384
Fredrik Bajers Vej 5, postboks 159
Aalborg
9100
Danmark
Kontaktperson: Karina Winther Jensen
Telefon: +45 99407429
E-mail: kwj@adm.aau.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aau.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.okonomi.aau.dk/indkob/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Aalborg Universitet
29102384
Fredrik Bajers Vej 7F
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Karina Winther Jensen
Telefon: +45 99407429
E-mail: kwj@adm.aau.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aau.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbuds vedr. vintertjeneste på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af vintertjeneste til Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser universitetets ønsker og behov.

Hensigten med vintertjenesten er grundlæggende at opretholde sikkerheden for trafikanter og brugere af arealerne, samt at de investerede ressourcer anvendes fagligt korrekt og om muligt minimeres.

Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne i forbindelse med vintertjenesten, som beskrevet i den Særlige Arbejdsbeskrivelse, kravspecifikationerne, tilbudslisterne samt kortmaterialet til dette udbud.

Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler. På hver delaftale vil der blive tildelt 1 leverandør.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på 1 eller flere delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbuds vedr. vintertjeneste på Aalborg Universitet i Aalborg

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af vintertjeneste til Aalborg Universitet i Aalborg. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser universitetets ønsker og behov.

Hensigten med vintertjenesten er grundlæggende at opretholde sikkerheden for trafikanter og brugere af arealerne, samt at de investerede ressourcer anvendes fagligt korrekt og om muligt minimeres.

Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne i forbindelse med vintertjenesten, som beskrevet i den Særlige Arbejdsbeskrivelse, kravspecifikationerne, tilbudslisterne samt kortmaterialet til dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud vedr. vintertjeneste på Aalborg Universitet i Esbjerg

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af vintertjeneste til Aalborg Universitet i Esbjerg. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser universitetets ønsker og behov.

Hensigten med vintertjenesten er grundlæggende at opretholde sikkerheden for trafikanter og brugere af arealerne, samt at de investerede ressourcer anvendes fagligt korrekt og om muligt minimeres.

Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne i forbindelse med vintertjenesten, som beskrevet i den Særlige Arbejdsbeskrivelse, kravspecifikationerne, tilbudslisterne samt kortmaterialet til dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud vedr. vintertjeneste på Aalborg Universitet i København

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af vintertjeneste til Aalborg Universitet i København. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser universitetets ønsker og behov.

Hensigten med vintertjenesten er grundlæggende at opretholde sikkerheden for trafikanter og brugere af arealerne, samt at de investerede ressourcer anvendes fagligt korrekt og om muligt minimeres.

Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne i forbindelse med vintertjenesten, som beskrevet i den Særlige Arbejdsbeskrivelse, kravspecifikationerne, tilbudslisterne samt kortmaterialet til dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/03/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: erst@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2017

Send til en kollega

0.094